Grav24 - Begravelsesbyrå - Gravplassforvaltning - Kremasjon

Herøy i Nordland har fått navna minnelund

Herøy kommune på Helgelandskysten har fått sin første navna minnelund. Det har gått noen år siden Idar Mevik lanserte idéen.
Kirkeverge Bård Grønbech forteller til Herøyfjerdingen at det har tatt tid å realisere prosjektet. Han startet arbeidet i 2019, og Herøy kirkelige fellesråd bestemte relativt fort hvor de ønsket å ha minnelunden.
Nå er altså minnelunden klar til bruk, den fikk en kostnad på rundt 400.000 kroner. Det er plass til rundt 200 navn, med mulighet for utvidelse.

Jevn økning av kremasjon i Telemark

Telemark opplever, ifølge Telemarksavisa en jevn økning av kremasjon. Tinn kommune ligger øverst på statistikken for 2022 med halvparten kremasjon.

42 prosent ble kremert i Porsgrunn, mens tallene for Skien, Bamble og Kragerø var på 40, 30 og 27 prosent.

Kirkeverge Susann Myhra i Tinn, peker på at kremasjon var en tidlig tradisjon, spesielt for de som bodde i Rjukan.
Les hele artikkelen i Telemarksavisa.

Begravelse, blomster

19 millioner til begravelser

Hittil i år er det ifølge Dagsavisen samlet inn nesten 19 millioner kroner til begravelser.
Mange ser seg nødt til å be om penger for å dekke kostnadene til begravelser. Det er tall fra Spleis som forteller at det i kategorien «Etterlatte og begravelser» er samlet inn 19 millioner kroner fordelt på 360 spleiser.
Dette ser ut til å være en økende trend, da det i hele fjor ble samlet inn 18,8 millioner kroner.
Det var først i fjor denne kategorien ble innført hos Spleis. 

Avdelingsleder Petter Norberg forteller om utvidelsen av navna minnelund i Arendal

Flere gravlegger sine kjære i det stille

I følge NRK.no er det nå flere familier som gravlegger sine i det stille.

Dette innebærer at seremonien for den avdøde bare er for den nærmeste familie og venner og at dødsfallet først blir annonsert etter gravferden.

Statistikken som NRK viser til, sier ikke hvilke nye ritualer og seremonier som tar form. Trenden er imidlertid at flere velger små og intime gravferder.

Les hele artikkelen på NRK.no.

Rachel Vangen Hoholm, kirkeverge i Senja.
Rachel Vangen Hoholm, kirkeverge i Senja.

Stanset sletting for i år

I løpet av de siste ukene har det vært stort lokalt engasjement og medietrykk på arbeidet med sletting av graver i Senja kommune.

– Arbeidet med sletting av graver foregår i hovedsak sommerstid og arbeidet er stoppet for i år, sier kirkeverge Rachel Vangen Hoholm.

– Det legges opp til å åpne portal for etterlysning etter fester til hver festeløs grav, og vi håper mange vil melde seg. Arbeidet videreføres i 2024, med særlig fokus på graver der festere ber om at graver slettes, avslutter kirkevergen.

– En gledens dag

Kommunestyret i Ringerike fulgte ikke kommunedirektørens innstilling, om å legge ned Ringerike krematorium. De folkevalgte var samlet torsdag 22. juni, og vedtok å utsette saken. Det ble gjort med 23 mot 20 stemmer.
– Det ble en gledens dag, sier kirkevergen i Ringerike, Kjetil Gjærde. Grav24.no vil komme tilbake til følgene av dette utsettelsesvedtaket.
.

Meir likbrenning gjer at norske krematorium «går varme»

Kjøleproblem og krav til reinsing gjer at norske krematorium har problem med å halde tritt med kramatorietrenden.
Les hele saken
NRK.no.

Finn ny kollega gjennom grav24.no

grav24.no er eneste publikasjon som tilbyr stillingsannonsering rettet direkte mot gravferdssektoren. Disse annonsene blir mye lest.

Kirkeverger, fagarbeidere, gravferdskonsulenter m.v. er blant kategoriene som forvaltninger og byrå finner rette søkere til gjennom målretta stillingsannonser i grav24.no.

I en innkjøringsfase har stillingsannonsering vært gratis. Fra april er dette en betalt tjeneste. (Mer informasjon her). Grav24 er en viktig faglig arena for alle som er spesielt interessert.

Våre lesere er de som ønsker å jobbe innenfor blant annet gravplassforvaltning og byråvirksomhet.

Flere døde enn fødte i 4. kvartal 2022

For første gang siden Statistisk Sentralbyrå (SSB) begynte å publisere kvartalsvis befolkningsstatisikk (1997), ble det i fjor registrert flere døde enn fødte i Norge.
Folketallsveksten enda på 63.700 i 2022, og har ikke vært høyere siden 2012. Hovedårsaken til høg folkevekst er det store antallet ukrainske innvandrere på grunn av krigen i Ukraina.
De siste oppdaterte tallene fra SSB på antallet døde i 2022, ligger på rundt 45.800.

Forventa levealder
falt i 2022

I 2022 var forventa levealder for menn 80,9 år. Det skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) på sine nettsider. Dette er et fall på 0,7 år, sammenlignet med 2021. Det er samtidig den største nedgangen fra ett år til det neste, etter andre verdenskrig.
Til sammen døde 45.774 personer i Norge i 2022. Det er 3.772 flere enn i 2021, viser statistikken. Her er det et lite etterslep med bakgrunn i rapportering, men endelige tall vil sannsynligvis ligge på cirka 45.800 døde.
Denne utviklingen er verken uventet eller spesiell for Norge. Demograf Anders Sønstebø sier at det er knapt noen land som har unngått økt dødelighet i forbindelse med koronapandemien. – Forskjellene har bare vært når og hvor mye dødeligheten har blitt påvirket, sier Sønstebø.

Spår krematoriemangel i Norge

For at en avdød i Haugesund skal kremeres, må kista først kjøres i to timer til krematoriet i enten Odda eller Stavanger.

Ifølge Bjarne Kjeldsen fra Fagforbundet, som skrev rapporten «Kremasjonsvirksomheten i Norge» for Norsk Kremasjonsstiftelse, er mangel på krematorium et stort problem mange steder, ikke bare i Haugesund. Hvis trenden i Norge følger etter den i Sverige, tror Kjeldsen at antallet kremasjoner i 2060 vil være 76 prosent over det som er kapasiteten i Norge i dag.

I Haugesund ønsker kirkeverge Kjetil Nordstrøm seg et krematorium. Prislappen på det er 60 millioner. Det er ikke sikkert at det et slikt bygg er noe byens politikere prioriterer.
Les mer på nrk.no.

Lenke til rapport.

Beinrester kan stamme fra gammel kirkegård

Politiet i Trondheim etablerer nye rutiner når det blir funnet beinrester som kan stamme fra mennesker. Nylig ble det under anleggsarbeid på Leangen like utenfor bykjernen, funnet bein som nok viser seg å stamme fra mennesker.
Mye tyder på at restene stammer fra en gammel kirkegård som lå på Rosendal i Trondheim. Det skriver NRK på sine nettsider. For å fylle igjen et område på Leangen, ble jord fra Rosendal brukt. Det skjedde på 1970-tallet.
Politiet ønsker å etablere faste rutiner når noen finner beinrester som kan stamme fra mennesker.

Norges art
nr 50 000 funnet på gravplass

Insektforsker Frode Ødegaard fra NTNU, Vitenskapsmuseet, banket på noen sypresser ved Vestre Aker kirkegård i Oslo, og ned falt insektet Orsillus depressus.

Depressivt navn til tross, Ødegaard forteller til NRK at han fikk den store lakseskjelven da han skjønte at han hadde funnet en ny art i Norge. Til alt overmål, nummer 50 000. Orsillus depressus, som lever på sypressene ved Vestre Aker kirkegård, og muligens på sypresser andre steder også, er varmekjær og stammer opprinnelig fra Middelhavsområdet. Les mer på NRK

Begravelser flyttes for å spare strøm

I fjor hadde kirkene i Vestre Toten et strømforbruk på omtrent 450 000,-. I år er budsjettet på nesten 1,2 millioner. For å spare strøm, stenges derfor to av tre kirker i januar, februar og mars.

– Det er veldig stusslig at vi må stenge. Vi fratar folk muligheten til å ha seremonier i sin egen kirke, sier kirkeverge i Vestre Toten, Gunnstein Endal.

Det er spesielt sårt at begravelser må flyttes til fremmede kirker.

Ifølge barne- og familieminster Kjersti Toppe (Sp), er det kommunens ansvar å finansiere kirkebyggene slik at de kan holde åpent. Ifølge ordfører Stian Olafsen i Vestre Toten, har ikke kommunen blitt kompensert for ekstra strømutgifter.
Les mer her (ekstern lenke)

Antall døde i Norge har økt med litt over 3.000

Statistisk Sentralbyrå (SSB) kom i dag med nye tall som forteller noe om utviklingen av antallet døde i Norge.

Til og med uke 49, det vil si per 11. desember, har 42.174 personer dødd i Norge. I fjor på samme tid, passerte tallet så vidt 39.000. (De ferskeste tallene er
ikke presise).

Dødstallene vil variere fra år til år, alder er den viktigste årsaken til disse variasjonene. Les vår artikkel om disse
variasjonene her.


Grav24 vil komme med ytterligere oppdatering av de siste tallene.

Ønsker kapell uten kors

Human-Etisk Forbund, Hamar og omegn lokallag har i brev til gravplassmyndighetene ved de kirkelige fellesrådene i Hamar, Løten og Stange, bedt om at symbol på gravkapell demonteres for å gi et livssynsnøytralt preg.

Mona M. Nygaard, leder i Løten menighetsråd, sier til VG: «– Jeg tenker at det ikke er aktuelt for oss å sette opp en stige og sage ned korset på toppen av kapellet.» Østlendingen skrev om saken først.
Les mer i VG.

Kan det bli livssynsnøytrale gravferder i kirka?

Leder av Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum ønsker å utfordre reglene for hvem som kan ha gravferd i norske kirker.

Hun mener kirka kan ha rom for livssynøytrale gravferder, eller gravferder tilknyttet andre religioner.

Les mer på nrk.no.

Trondheim kommune etablerer overordnet rutine ved dødsfall

Trondheim kommune tar nå grep, etter at en person for over ett år siden ble funnet død på stuegulvet. Vedkommende hadde ligget død i over tre måneder. Det er
nidaros.no som skriver dette.

Du kan lese hele saken her.

Nye rutiner skal forhindre at slike tilfeller oppstår. Bystyret har nå bedt kommunedirektøren om å legge fram en orientering for formannskapet og helse- og eldrekomitéen. Den skal vise etablerte varslingsrutiner der kommunen er tjenesteyter.

Grav24 er nå medlem av Fagpressen

Styret i Fagpressen vedtok på sitt siste møte, å oppta nettmagasinet Grav24.no som medlemmer av organisasjonen.

Les mer om hvorfor vi ser stor nytte i å være medlemmer i Fagpressen.

– Med Fagpressen i ryggen står vi bedre rustet på mange fronter, sier redaktør Alf Bergin.

Samfunnsoppdraget er viktig, tuftet på Vær varsom-plakaten, medieansvarsloven og ikke minst Redaktørplakaten.

Stor økning i antallet døde i Norge

SSB har nylig lagt ut befolkningstall til og med tredje kvartal 2022. 33.741 personer har dødd, mens tilsvarende tall for 2021, 2020 og 2019 var henholdsvis: 29.747, 30.272 og 30.264 døde. I følge Stavanger Aftenblad (bak betalingsmur) ligger noe av årsaksforholdet i koronapandemien.

De fleste som døde av korona i år, er fullvaksinerte. De som nå bekymrer helsemyndighetene er uvaksinerte.

Stavanger Aftenblad skriver videre at det i løpet av 2022 er nesten 3.000 nordmenn som har mistet livet på grunn av covid-19.

Det viser seg at dødstallene i Norge beveger seg i bølger, og at for mange ble døden satt på vent, da vi fikk en verdensomspennende pandemi.

Helsefarlig å fryse

Strømprisen har senket temperaturen i seremonirom til gravferder. Samtidig viser forskning at lav innetemperatur kan være farlig for personer med høyt blodtrykk.

Det kan være dråpen som skal til for at det skjer noe alvorlig med hjertet.

Les mer på forskning.no.

Fri askespredning

Statsforvalteren vil la folk spre asken fritt. Dette begrunnes med at behandling av søknader skaper unødvendig mye byråkrati.

Statsforvalterne er i dag instansen som må behandle alle søknader fra folk som ønsker å
spre asken etter seg.
Les hele saken hos NRK her.

Powered by Labrador CMS