Grav24 - Begravelse, Begravelsesbyrå, Gravplassforvaltning, Kremasjon

Rapporten om kremasjon og kjølerom er utsatt

Grav24 fikk onsdag melding fra Barne- og familiedepartementet, om at rapporten om kapasitet for kjølerom og kremasjon er utsatt. De opplyser at nytt tidspunkt for fremleggelse, er september 2024.

Direktør Randi Moskvil Letmolie i KA bekrefter utsettelsen, og begrunner det med mangel på kapasitet.

Bjarne Kjeldsen, som leder gruppen som gjør arbeidet, utdyper at det etter hvert ble mange vinklinger og problemstillinger.

De mangler også en bygningsøkonomisk analyse som har tatt lengre tid enn planlagt, og som fortsatt ikke er klar.
.

Går mot privat krematorium i Stange kommune

Kommunestyret i Stange fulgte formannskapets innstilling om å gå videre med planene for etablering av privat krematorium i Stange. Det ble vedtatt i møtet, onsdag 20. juni.

I vedtaket heter det også at alternativ plassering skal vurderes.
.

Privat krematorium i Stange: Formannskapet har talt

Formannskapet i Stange ønsker at kommunedirektøren skal utrede alternativ lokalisering for krematorium i kommunen. Det ble vedtatt i møtet 12. juni.

Vedtaket sier også at kommunedirektøren får fullmakt til å inngå en intensjonsavtale med Sjond AS. 
Saken skal behandles i kommunestyret onsdag 19. juni.
.

Livet med døden

Tomas Gabrielsen har sitt daglige virke på krematoriet i Kristiansand. Han er portrettert av NRK Sørlandet, i en reportasje som forteller hvordan jobben på krematoriet utarter seg. 

Gabrielsen har jobbed med gravferd og kremasjoner i ti år, og er blant de om lag 80 personene i Norge som har dette som sin daglige arbeidplass.

Han var ille til mote da han så og si ble «kastet inn i jobben» på grunn av sykdom. – Det er en jobb jeg har vent meg til, sier han til NRK.

Les hele saken her.
.

Formannskapene i Øsfoldbyene var enige

Formannskapet, både i Sarpsborg og Fredrikstad, var enige i kommunedirektørenes innstilling om å fortsette arbeidet mot et privat krematorium i Sarpsborg.

Noe som betyr at det er de respektive bystyrene som har siste ordet. I Fredrikstad skal det behandles allerede torsdag 13. juni, mens det i Fredrikstad kommer et vedtak torsdag 20. juni.

Grav24 erfarer at det er liten sannsynlighet for at det blir noen endring av vedtakene i de respektive bystyrer.

Det betyr at sannsynligheten er stor for at Norge vil få sitt første, private krematorium i Østfold, nærmere bestemt i Sarpsborg.
.

Stange kommune vil bli først med privat krematorium i Norge

Stange kommune kaster seg nå inn i kampen om å bli først ut med privat krematorium i Norge.

Det var NRK som onsdag 5. juni fortalte om disse planene og at formannskapet i Stange skal behandle saken kommende uke.

Fagforbundet er sterkt i mot planene, og mener som arbeidstakerorganisasjon at kremasjon er et offentlig anliggende.

Det er Per Firing i selskapet Sjond AS som har vært en pådriver av etablering av private krematorier i Norge. Han mener de med et privat krematorium bidrar til den beste løsningen for kommunene.
.

Etterlatte reagerte

Etterlatte reagerte da de fikk en ekstraregning på over 16 000 kroner. Det førte Aleksander Kollen i Buskerud Begravelsesbyrå til Stortinget. Han er også kommunikasjonssjef i Verd Gruppen.
Bakgrunnen var et ønske fra avdøde om å gravlegges i hjemkommunen, Lier. Hun var bosatt i Oslo. Dette utløste en ekstraregning på kr 16 500 fra Lier kommune.
Grav24 kommer senere med en egen sak om denne problemstillingen, her kan du lese hele saken i Drammens Tidende. (Bak betalingsmur).
.

Spredte asken i verdensrommet

Engelske Elisabeth Garcia fikk en hjertesykdom. Legene mente hun hadde kun to år igjen å leve. Da var tiden inne til å arrangere sin egen begravelse.

Elisabeth var en reiseglad kvinne. Et siste ønske hun hadde var at asken skulle sendes ut i verdensrommet. Hun tok kontakt med Aura Flights, som tilbyr begravelser i rommet.

Ikke nok med at hun selv ønsket å bli askespredd i rommet, hun ville også ha med seg asken etter sin kjære avdøde katt.

4. oktober i fjor ble urna med asken etter Elisabeth og Chloe heist 30 000 menter opp med en værballong. Vel oppe i høyden åpnet urna seg og asken ble spredd via kosmiske vinder.
Les hele sakn i Dagbladet.
.

Byråer satser nå på kister fra Orbit Norge i Larvik

Unge og kommende generasjoner som er mer miljøbevisste er framtida. De vil også i årene som kommer sette sitt preg på en bransje som utvikler seg raskt.

I løpet av de siste ukene har kistene fra Orbit Norge fått mye oppmerksomhet i media. Svanholm & Vigdal gravferd i Trondheim er i førersetet og som Lars Svanholm uttrykker det til MN24: – Vi forbereder oss på det som kommer. (Bak betalingsmur).

Folk blir mer og  mer opptatt av værekraft, også innenfor en tradisjonell sektor som gravferdsbransjen representerer.
.

Kremasjon i Norge: Nådde ikke 50 prosent kremasjon i 2023

Kremasjonsandelen i Norge nådde ikke 50 prosent i 2023. Men, det  var bare et par desimaler unna.

Per 6. februar var det i 2023  43.370 døde i Norge. Her vil det i ukene som kommer fortsatt være et lite etterslep.

Det ble i 2023 foretatt 21 651 kremasjoner. Det er klart etter at vi for noen dager siden mottok tallene også fra Tromsø krematorium.

I forhold til 2022, er dette 260 færre kremasjoner. Kremasjonsprosenten har likevel økt. Dette med bakgrunn i at også antallet døde har sunket med over 2 000.

Per uke 6 i 2024, har dermed Norge en kremasjonsprosent på 49,80.
:

Almeland er glad for signalet fra statsråden

– Jeg er glad for at statsråden i sitt svar signaliserer at hun ønsker å se på regelverket, skriver Grunde Almeland (V) i en e-post til Grav24.
– Samtidig stiller jeg spørsmål ved hvorfor ingenting har skjedd på dette området siden sist hun ga samme beskjed. Vi trenger å se nye konkrete initiativ fra statsråden.
På vårt spørsmål om avbyråkratisering, sier Almeland følgende: – Venstre og jeg mener det absolutt er rom for avbyråkratisering her. Får vi et oppdatert og moderne regelverk, er det slik jeg ser det ingen grunn til at vi skal bruke statsforvalterens ressurser på å være portvokter på dette området. Det kan være et godt alternativ å overlate ansvaret til lokale gravplassmyndigheter, avslutter Grunde Almeland.

– Loven om askespredning er utdatert

Gravplassloven, Forskrifter, Norges lover

NRK skriver at loven om askespredning er utdatert. Dette med bakgrunn i spørsmålet stortingsrepresentant Grunde Almeland stiller til barne- og familieministeren. Han er også leder av familie- og kulturkomitéen på Stortinget. Flere er enige om at lovverket trenger en oppdatering for å følge med i tiden. Blant annet Human-Etisk forbund.
Du kan lese hele saken hos NRK.
Grav24 skrev om dette allerede i 2022. Da sa departementet, at de vurderte om dagens regelverk for askespredning er formålstjenlig. De konkluderte med at en sak om askespredning tidligst kunne sendes ut på høring høsten 2023

Sarpsborg kommune ønsker dialog med privat aktør

Sarpsborg kommune har nå bestemt at de ønsker en dialog med en privat aktør når det gjelder bygging av nyttkrematorium i byen. 
Det skjedde under siste bystyremøte torsdag 14. desember.
Dette betyr at  bygging av nytt krematorium lar vente på seg, og at de folkevalgte trenger mer tid for å finne ut om en privatisering av krematorievirksomheten vil være aktuelt.
Hvis det blir en realitet i Sarpsborg, vil Østfoldsbyen bli først ut i Norge med et krematorium basert på privat drift.
.

Herøy i Nordland har fått navna minnelund

Herøy kommune på Helgelandskysten har fått sin første navna minnelund. Det har gått noen år siden Idar Mevik lanserte idéen.
Kirkeverge Bård Grønbech forteller til Herøyfjerdingen at det har tatt tid å realisere prosjektet. Han startet arbeidet i 2019, og Herøy kirkelige fellesråd bestemte relativt fort hvor de ønsket å ha minnelunden.
Nå er altså minnelunden klar til bruk, den fikk en kostnad på rundt 400.000 kroner. Det er plass til rundt 200 navn, med mulighet for utvidelse.

Jevn økning av kremasjon i Telemark

Telemark opplever, ifølge Telemarksavisa en jevn økning av kremasjon. Tinn kommune ligger øverst på statistikken for 2022 med halvparten kremasjon.

42 prosent ble kremert i Porsgrunn, mens tallene for Skien, Bamble og Kragerø var på 40, 30 og 27 prosent.

Kirkeverge Susann Myhra i Tinn, peker på at kremasjon var en tidlig tradisjon, spesielt for de som bodde i Rjukan.
Les hele artikkelen i Telemarksavisa.

Begravelse, blomster

19 millioner til begravelser

Hittil i år er det ifølge Dagsavisen samlet inn nesten 19 millioner kroner til begravelser.
Mange ser seg nødt til å be om penger for å dekke kostnadene til begravelser. Det er tall fra Spleis som forteller at det i kategorien «Etterlatte og begravelser» er samlet inn 19 millioner kroner fordelt på 360 spleiser.
Dette ser ut til å være en økende trend, da det i hele fjor ble samlet inn 18,8 millioner kroner.
Det var først i fjor denne kategorien ble innført hos Spleis. 

Avdelingsleder Petter Norberg forteller om utvidelsen av navna minnelund i Arendal

Flere gravlegger sine kjære i det stille

I følge NRK.no er det nå flere familier som gravlegger sine i det stille.

Dette innebærer at seremonien for den avdøde bare er for den nærmeste familie og venner og at dødsfallet først blir annonsert etter gravferden.

Statistikken som NRK viser til, sier ikke hvilke nye ritualer og seremonier som tar form. Trenden er imidlertid at flere velger små og intime gravferder.

Les hele artikkelen på NRK.no.

Rachel Vangen Hoholm, kirkeverge i Senja.
Rachel Vangen Hoholm, kirkeverge i Senja.

Stanset sletting for i år

I løpet av de siste ukene har det vært stort lokalt engasjement og medietrykk på arbeidet med sletting av graver i Senja kommune.

– Arbeidet med sletting av graver foregår i hovedsak sommerstid og arbeidet er stoppet for i år, sier kirkeverge Rachel Vangen Hoholm.

– Det legges opp til å åpne portal for etterlysning etter fester til hver festeløs grav, og vi håper mange vil melde seg. Arbeidet videreføres i 2024, med særlig fokus på graver der festere ber om at graver slettes, avslutter kirkevergen.

– En gledens dag

Kommunestyret i Ringerike fulgte ikke kommunedirektørens innstilling, om å legge ned Ringerike krematorium. De folkevalgte var samlet torsdag 22. juni, og vedtok å utsette saken. Det ble gjort med 23 mot 20 stemmer.
– Det ble en gledens dag, sier kirkevergen i Ringerike, Kjetil Gjærde. Grav24.no vil komme tilbake til følgene av dette utsettelsesvedtaket.
.

Meir likbrenning gjer at norske krematorium «går varme»

Kjøleproblem og krav til reinsing gjer at norske krematorium har problem med å halde tritt med kramatorietrenden.
Les hele saken på NRK.no.
.

Flere døde enn fødte i 4. kvartal 2022

For første gang siden Statistisk Sentralbyrå (SSB) begynte å publisere kvartalsvis befolkningsstatisikk (1997), ble det i fjor registrert flere døde enn fødte i Norge.
Folketallsveksten enda på 63.700 i 2022, og har ikke vært høyere siden 2012. Hovedårsaken til høg folkevekst er det store antallet ukrainske innvandrere på grunn av krigen i Ukraina.
De siste oppdaterte tallene fra SSB på antallet døde i 2022, ligger på rundt 45.800.

Forventa levealder
falt i 2022

I 2022 var forventa levealder for menn 80,9 år. Det skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) på sine nettsider. Dette er et fall på 0,7 år, sammenlignet med 2021. Det er samtidig den største nedgangen fra ett år til det neste, etter andre verdenskrig.
Til sammen døde 45.774 personer i Norge i 2022. Det er 3.772 flere enn i 2021, viser statistikken. Her er det et lite etterslep med bakgrunn i rapportering, men endelige tall vil sannsynligvis ligge på cirka 45.800 døde.
Denne utviklingen er verken uventet eller spesiell for Norge. Demograf Anders Sønstebø sier at det er knapt noen land som har unngått økt dødelighet i forbindelse med koronapandemien. – Forskjellene har bare vært når og hvor mye dødeligheten har blitt påvirket, sier Sønstebø.

Spår krematoriemangel i Norge

For at en avdød i Haugesund skal kremeres, må kista først kjøres i to timer til krematoriet i enten Odda eller Stavanger.

Ifølge Bjarne Kjeldsen fra Fagforbundet, som skrev rapporten «Kremasjonsvirksomheten i Norge» for Norsk Kremasjonsstiftelse, er mangel på krematorium et stort problem mange steder, ikke bare i Haugesund. Hvis trenden i Norge følger etter den i Sverige, tror Kjeldsen at antallet kremasjoner i 2060 vil være 76 prosent over det som er kapasiteten i Norge i dag.

I Haugesund ønsker kirkeverge Kjetil Nordstrøm seg et krematorium. Prislappen på det er 60 millioner. Det er ikke sikkert at det et slikt bygg er noe byens politikere prioriterer.
Les mer på nrk.no.

Lenke til rapport.

Beinrester kan stamme fra gammel kirkegård

Politiet i Trondheim etablerer nye rutiner når det blir funnet beinrester som kan stamme fra mennesker. Nylig ble det under anleggsarbeid på Leangen like utenfor bykjernen, funnet bein som nok viser seg å stamme fra mennesker.
Mye tyder på at restene stammer fra en gammel kirkegård som lå på Rosendal i Trondheim. Det skriver NRK på sine nettsider. For å fylle igjen et område på Leangen, ble jord fra Rosendal brukt. Det skjedde på 1970-tallet.
Politiet ønsker å etablere faste rutiner når noen finner beinrester som kan stamme fra mennesker.

Norges art
nr 50 000 funnet på gravplass

Insektforsker Frode Ødegaard fra NTNU, Vitenskapsmuseet, banket på noen sypresser ved Vestre Aker kirkegård i Oslo, og ned falt insektet Orsillus depressus.

Depressivt navn til tross, Ødegaard forteller til NRK at han fikk den store lakseskjelven da han skjønte at han hadde funnet en ny art i Norge. Til alt overmål, nummer 50 000. Orsillus depressus, som lever på sypressene ved Vestre Aker kirkegård, og muligens på sypresser andre steder også, er varmekjær og stammer opprinnelig fra Middelhavsområdet. Les mer på NRK

Begravelser flyttes for å spare strøm

I fjor hadde kirkene i Vestre Toten et strømforbruk på omtrent 450 000,-. I år er budsjettet på nesten 1,2 millioner. For å spare strøm, stenges derfor to av tre kirker i januar, februar og mars.

– Det er veldig stusslig at vi må stenge. Vi fratar folk muligheten til å ha seremonier i sin egen kirke, sier kirkeverge i Vestre Toten, Gunnstein Endal.

Det er spesielt sårt at begravelser må flyttes til fremmede kirker.

Ifølge barne- og familieminster Kjersti Toppe (Sp), er det kommunens ansvar å finansiere kirkebyggene slik at de kan holde åpent. Ifølge ordfører Stian Olafsen i Vestre Toten, har ikke kommunen blitt kompensert for ekstra strømutgifter.
Les mer her (ekstern lenke)

Antall døde i Norge har økt med litt over 3.000

Statistisk Sentralbyrå (SSB) kom i dag med nye tall som forteller noe om utviklingen av antallet døde i Norge.

Til og med uke 49, det vil si per 11. desember, har 42.174 personer dødd i Norge. I fjor på samme tid, passerte tallet så vidt 39.000. (De ferskeste tallene er
ikke presise).

Dødstallene vil variere fra år til år, alder er den viktigste årsaken til disse variasjonene. Les vår artikkel om disse
variasjonene her.


Grav24 vil komme med ytterligere oppdatering av de siste tallene.

Ønsker kapell uten kors

Human-Etisk Forbund, Hamar og omegn lokallag har i brev til gravplassmyndighetene ved de kirkelige fellesrådene i Hamar, Løten og Stange, bedt om at symbol på gravkapell demonteres for å gi et livssynsnøytralt preg.

Mona M. Nygaard, leder i Løten menighetsråd, sier til VG: «– Jeg tenker at det ikke er aktuelt for oss å sette opp en stige og sage ned korset på toppen av kapellet.» Østlendingen skrev om saken først.
Les mer i VG.

Kan det bli livssynsnøytrale gravferder i kirka?

Leder av Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum ønsker å utfordre reglene for hvem som kan ha gravferd i norske kirker.

Hun mener kirka kan ha rom for livssynøytrale gravferder, eller gravferder tilknyttet andre religioner.

Les mer på nrk.no.

Trondheim kommune etablerer overordnet rutine ved dødsfall

Trondheim kommune tar nå grep, etter at en person for over ett år siden ble funnet død på stuegulvet. Vedkommende hadde ligget død i over tre måneder. Det er
nidaros.no som skriver dette.

Du kan lese hele saken her.

Nye rutiner skal forhindre at slike tilfeller oppstår. Bystyret har nå bedt kommunedirektøren om å legge fram en orientering for formannskapet og helse- og eldrekomitéen. Den skal vise etablerte varslingsrutiner der kommunen er tjenesteyter.

Helsefarlig å fryse

Strømprisen har senket temperaturen i seremonirom til gravferder. Samtidig viser forskning at lav innetemperatur kan være farlig for personer med høyt blodtrykk.

Det kan være dråpen som skal til for at det skjer noe alvorlig med hjertet.

Les mer på forskning.no.

Fri askespredning

Statsforvalteren vil la folk spre asken fritt. Dette begrunnes med at behandling av søknader skaper unødvendig mye byråkrati.

Statsforvalterne er i dag instansen som må behandle alle søknader fra folk som ønsker å
spre asken etter seg.
Les hele saken hos NRK her.

Powered by Labrador CMS