Øyvind Barland, Kragerø og Drangedal begravelsesbyrå
– Mangelen på ambulerende legedekning påvirket ikke bare syning av mors (liket), men enda mer pasienter på omsorgsboliger. Særlig ute i distriktene, sier Øyvind Barland, daglig leder i Kragerø & Drangedal begravelsesbyrå. Med nye rutiner på plass, har problemet med syning løst seg i hans område.

Syning var et problem i Kragerø, men et møte løste problemet

Syning av avdøde var et problem i Kragerø, men da de fikk på plass nye prosedyrer, bedret situasjonen seg betraktelig.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn 12 mnd. gammel.

Denne artikkelen sto gjengitt i bransjebladet «Gravferdsnytt» nr. 1 - 2023.

– Problemet ble løst etter at vi fikk ny kommuneoverlege. Jeg ba om en samtale og la fram flere saker. Hun forstod både den praktiske og den formelle problemstillingen, og tok tak i utfordringen. Hun utformet klare rutiner ved dødsfall i kommunen, sier Øyvind Barland, daglig leder i Kragerø & Drangedal begravelsesbyrå.

Måtte syne ute på gata

Før de nye rutinene ble innført var det vanskelig å få legene til å dra ut for å syne. En gang opplevde Barland at legevaktlegen ikke rykket ut til en person som ble funnet død utendørs. Barland måtte selv, sammen med politipatruljen, kjøre den avdøde til legevakta for syning. Men først måtte de vente to timer på at legen skulle gjøre seg ferdig med pasientene.

– Både politiet og jeg var oppgitt, sier han.

Prosedyrer i Kragerø

  • Lege skal konstatere dødsfallet.
  • Uansett hvor dødsfallet skjer, skal lege kontaktes for å syne liket på det aktuelle stedet. Legen vurderer selv når han/hun kan komme dit og om politiet må varsles. Liket må ikke røres før dødsfallet er konstatert.
  • Ifølge helsepersonelloven § 36 har legen meldeplikt til politiet ved unaturlig dødsfall. Liket skal ikke flyttes før politiet har gitt eksplisitt tillatelse.

En annen gang synet en fastlege den avdøde i bårebilen utenfor kontoret. Kragerø er en travel by om sommeren. Mange nysgjerrige kikket på det som foregikk. Etter det nektet Barland å bistå med flere slike visninger.

– Da de presset på, sa jeg at jeg i så fall kom til å ta med båren inn på venterommet hvis de krevde at jeg skulle komme til legens kontor, sier han.

Ny kommunelege utarbeidet faste prosedyrer

Erfaringen var at folk ble forskjellsbehandlet etter hvor de bodde i forhold til legekontorene. Legene rykket sjeldent ut ved brå eller uventa dødsfall i distriktene. Slik er det ikke lenger.

– I dag skjer det bare unntaksvis at vi bringer inn for syning. Hvis noen som er ukjent med reglene prøver seg, ber vi dem lese veiledningen fra kommuneoverlegen og eventuelt drøfte situasjonen med henne. Da kommer de som regel ut. Institusjonene ute i distriktene er veldig fornøyd med dette, sier Barland.

Han forstår at fastleger og legevaktleger har en travel arbeidsdag. Det er derfor problemet rundt syning må løses med faste rutiner.

– Jeg har hele tida ment at dette er et strukturelt problem, sier Barland som nå er fornøyd med hvordan ny kommuneoverlege skapte struktur for rutiner rundt syning av avdøde.

Rutinene i Kragerø sier rett ut at liket ikke skal røres før dødsfallet er konstatert. Det kan kun legen gjøre. Ikke sykepleier, ikke politi, ikke gravferdskonsulent.

Powered by Labrador CMS