Oslotrær, prosjekt for planting av trær i Oslo kommune
Oslotrær, prosjekt for planting av trær i Oslo kommune

Prosjektet
Oslotrær

Oslo kommune
har som mål å plante
100.000 trær innen 2030

Oslotrær opprettholder det
historiske grøntanlegget
på Vestre gravlund

Hvert tre teller

Nå er flere gamle alléer på Vestre gravlund restaurert

I løpet av de siste ukene har Vestre gravlund, i samarbeid med Oslotrær og Bydel Vestre Aker, rehabilitert tre gamle alléer. – Viktig å opprettholde det historiske grøntanlegget, mener gartner Magnus Gommerud Nielsen.

Publisert Sist oppdatert
Magnus Gommerud Nielsen, gartner Vestre gravlund i Oslo kommune
Magnus Gommerud Nielsen, gartner Vestre gravlund i Oslo kommune
Oslotrær, prosjekt for planting av trær i Oslo kommune
Nicholas Eirik Schrøder, Markus Fiva Waller og Eivind Evangelos Sitras i full gang med å plante et nytt tre på Vestre gravlund.

Som et ledd i Gravplassetatens pågående restaureringsarbeid, og samarbeidet med Oslotrær, er en lindeallé, en lønneallé og en bjørkeallé restaurert på Vestre gravlund i Oslo. 

Prosjektet Oslotrær

  • Oslotrær er Oslo kommunes satsing som skal bidra til at det plantes flere trær i byen, gjennom en treplantingsdugnad i Oslos byggesone. Det overordnede målet er at Oslo skal være en by som gir mer plass til trær, og anerkjenner trærs betydning.
  • Prosjektet er grunnlagt med utgangspunkt i byrådserklæringens målsetting om 100 000 nye trær, frem mot 2030. Tallet er et virkemiddel for å kunne invitere til bred deltakelse i en dugnad med målbare ambisjoner – hvert tre teller.
  • Prosjektet koordineres av Bykuben, Oslos senter for byøkologi, i Plan- og bygningsetaten. Oslotrær involverer aktiviteter og samarbeid på tvers av kommunale etater og virksomheter. Og dugnaden inkluderer i like stor grad byens innbyggere og private næringsliv. Hver enkelt deltakelse teller.

– I disse alleene har det gjennom mange år blitt felt trær uten at det har blitt plantet inn nye, forteller Magnus Gommerud Nielsen. Han er gartner på Vestre gravlund og har jobbet mye med treplanting og restaurering på gravlunden de siste årene. 

Han forteller at hullene i disse alleene nå har fått nye og friske trær, fra Oslo kommunes planteskole på Bogstad. Ved hjelp av det langsiktige samarbeidet Gravplassetaten har med Oslotrær, får tre ungdommer fra Bydel Vestre Aker mulighet til å lære seg alle aspekter ved treplanting. Gjennom fire uker har de plantet to nye alleer, rehabilitert tre gamle alleer og plantet en rekke enkeltstående trær. 

– Etter å ha plantet 66 trær fremstår ungdommene nå som profesjonelle treplantere. De har også blitt eksperter på å plante snorrette alleer, sier han med et smil. 

Nielsen håper dette kan inspirere ungdommene til å bli gartnere i fremtiden. 

Oslotrær, prosjekt for planting av trær i Oslo kommune
Eivind Evangelos Sitras får her kyndig veiledning av gartner Magnus Gommerud Nielsen på Vestre gravlund.

Viktig at trær prioriteres 

Nielsen ser stor verdi i samarbeidet mellom Gravplassetaten og Oslotrær. 

– Samarbeidet fører til at Vestre gravlund får opprettholdt det flotte historiske grøntanlegget med sine mange gamle alleer. Samtidig bidrar vi med opplæring av ungdom i gartnerfaget, og gir dem verdifull jobberfaring. 

Vestre gravlunds mål om planting av 100 trær i året, har så langt ført til over 400 nye trær siden 2020. Nielsen mener det er viktig at trær prioriteres. 

– Trærne sørger for håndtering av overvann, temperaturregulering, skjerming mot støy og rensing av luft, samtidig som de gir mat og redeplass til alle gravlundens fugler og ekorn, forteller Nielsen.

Og legger til at trærne gjør også gravlunden til et godt sted å være for pårørende og besøkende. 

– Dette prosjektet er på alle måter er et vinn-vinn-prosjekt, som sørger for jobberfaring for ungdom, rekruttering til gartnerfaget, forskjønnelse av byens gravplasser, økt biologisk mangfold og viktig klimatilpasning, sier han. 

En del av noe større 

Hanne Johnsrud er prosjektleder for Oslotrær, og ser denne type samarbeid som viktig for prosjektet. 

– Samarbeidet med Gravplassetaten er et godt eksempel på hvordan Oslotrærprosjektet er en liten del av noe større, med mål om å bringe bredden av både kommunale, statlige og private virksomheter sammen i arbeidet for treplanting i Oslo.

Hun trekker frem at det å plante et tre er noe som krever oppfølging i mange år framover. 

– Et tre er aldri helt ferdig og det er viktig med helhetlig og fremtidsrettet forvalting av byens trær og grøntområder. For prosjektet er det viktig å bidra til at den kompetansen som blant andre Gravplassetaten besitter blir løftet frem og kommer flere til gode, mener Johnsrud.

Hanne Johnsrud, prosjektleder Oslotrær
Samarbeidet med gravplassetaten er viktig for dette prosjektet, mener prosjektleder for Oslotrær, Hanne Johnsrud.
Oslotrær, prosjekt for planting av trær i Oslo kommune
Prosjektet Oslotrær setter trær på dagsorden og har et ambisiøst mål fram mot 2030. Dette er et kontinuerlig arbeid som koordineres av Bykuben, Oslos senter for byøkologi, i Plan- og bygningsetaten.

Hun forklarer at hvert tre som plantes bærer i seg en historie: om stedet der det plantes og om dem som plantet det. Det gir et eierskap og muligheten til å bidra til noe som er større enn en selv. 

– Oslotrær setter trær på dagsordenen. Ved gjøre flere bevisste på hva trærne gjør for byen så er også målet at trær og ivaretakelsen av byens grønne infrastruktur blir en viktigere prioritet for både kommunale, statlige og private aktører. 

Tilstedeværelsen av trær i byen er et kontinuerlig arbeid og ansvar som hviler på alle som er så privilegerte å få forvalte en liten bit av byen, i en liten del av treets levetid, avslutter Johnsrud.

Powered by Labrador CMS