Tore Skjeldrum, Borgersen begravelsesbyrå i Kongsberg
Ifølge gravferdskonsulent Tore Chr. Skjeldrum fra Borgersen Begravelsesbyrå i Kongsberg, er syning via Facetime en god løsning.

Fjernsyning ved forventa dødsfall

Hvis et dødsfall er forventa, kan legen syne den avdøde uten å dra ut.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn 12 mnd. gammel.

Denne artikkelen sto gjengitt i bransjebladet «Gravferdsnytt» nr. 1 - 2023.

Leger har travle arbeidsdager. Det er forståelig at man prioriterer levende pasienter framfor de døde. Å kjøre ut, kanskje flere mil, for å stadfeste et dødsfall tar tid.

Derfor er det åpnet for at syning av lik, ved forventa dødsfall, kan gjennomføres ved elektronisk overføring av lyd og bilde. Og ved at annet helsepersonell bistår legen i nødvendige fysiske undersøkelser.

I et brev fra Helsedirektoratet 12. mars 2018, åpnes det for at syning av lik i visse situasjoner kan gjennomføres ved overføring av lyd og bilde:

Helsedirektoratet opplyser

Legens meldeplikt ved dødsfall reguleres av helsepersonelloven §36 Melding om dødsfall. Nærmere forklaring og veiledning finnes i rundskrivet Helsepersonelloven med kommentarer §36. Melding om dødsfall.

Det er bare leger som kan stadfeste døden. For å kunne fylle ut dødsmeldingen på forskriftmessig måte (blant annet krav om at dødsårsaken skal oppgis), må legen selv syne liket. I visse situasjoner er det åpnet for at syning av lik kan gjennomføres ved hjelp av elektronisk overføring av lyd og bilde. Elektronisk syning gjelder i utgangspunktet ved forventede dødsfall.

Legen har plikt til å melde fra til politiet om unaturlige dødsfall. Det er ikke automatisk innrapportering av alle dødsfall i hjemmet, men på generelt grunnlag blir uventede dødsfall i hjemmet meldt til politiet. Legen skal ikke selv vurdere om det kan ha skjedd noe straffbart eller ikke – dette er en oppgave for politi og påtalemyndighet. For beskrivelse av hva som ansees som unaturlig dødsfall, se Forskrift om legens melding til politiet ved unaturlig dødsfall.

I enkelte tilfeller spesielt i distrikt kan det ta lang tid før legen eller politiet har anledning til å se på den avdøde eller det kan være lang reisetid til den avdøde. I slike tilfeller vurderer legen og politiet samlet om det er forsvarlig å flytte liket før det er gjort nærmere undersøkelser på stedet.

Bekymringer i konkrete enkeltsaker kan meldes til Statsforvalteren. Pårørende med behov for støtte og veiledning kan ta kontakt med Pasient og brukerombudet.

«… Helsedirektoratet har forståelse for de utfordringer som lovkravet medfører og mener at den skisserte løsningen i visse tilfeller, og ved forventede dødsfall, kan være egnet.…»

Dette gjøres allerede noen steder. Blant annet har Borgersen Begravelsesbyrå god erfaring med syning via link på Facetime med Kongsberg kommune.

– Det fungerer fint for oss, forteller gravferdskonsulent Tore Chr. Skjeldrum.

Powered by Labrador CMS