Gjøvik krematorium har planer om å utvide med en kremasjonsovn til. Prosjektet er i gang, og de håper den skal være på plass i 2024.

Stor sårbarhet og underutviklet kapasitet på krematoriefronten

Utenfor de store byene er det stor sårbarhet og underutviklet kapasitet når det gjelder kremasjon. I 2022 ble det i Norge foretatt 2.480 flere kremasjoner enn i 2021.

Denne artikkelen er mer enn 12 mnd. gammel.

Grav24 har undersøkt beregnet kapasitet ved landets 25 krematorier. I 2023 er det en ledig kapasitet på i underkant av 6.000 kremasjoner. Vi har benyttet kremasjonsstatistikken for 2022 som grunnlag for undersøkelsen, og fått oppgitt krematorienes egne anslag for kapasitet.

Seks byer med eget krematorium skiller seg ut. Det er Oslo med ledig kapasitet på nesten 2.200 kremasjoner.

Dessuten Tromsø (760), Vestfold interkommunalt (938), Ålesund (429), Trondheim (413) og Skien (544) som til sammen har en ledig kapasitet på 3.084 kremasjoner.

Her er det viktig å merke seg, at alle disse representerer større bykommuner. Det er store avstander hit for de fleste andre kommuner.

Kirkelig fellesråd i Trondheim, regner med at krematoriet på Moholt i 2023 vil kunne passere 2.000 kremasjoner. Noe som er i grenseland av hva anlegget har realistisk kapasitet til å håndtere. De hadde 1.787 kremasjoner i 2022.

Økt kapasitet med 859 kremasjoner på tre år

Tidligere tall, innhentet av Bjarne Kjeldsen i forbindelse med en rapport bestilt av Norsk Kremasjonsstiftelse (Krematorievirksomheten i Norge), er også brukt i sammenligningen.

Fra 2020 til 2023 har kapasiteten økt med 859 kremasjoner. Dette med bakgrunn i at enkelte krematorier har økt sin kapasitet ved å tilpasse krematorieovn med renselinje.

Men, hva hjelper det når antallet kremasjoner i løpet av disse tre årene økte med over 3.000? Og den største økningen var som nevnt i 2022. (Se tabell nederst i artikkelen).

Ikke press ovnene for mye

Noen krematorier utfører flere kremasjoner enn det som er anbefalt av ovnsleverandør.

I følge Mats Eriksson i Mitab i Sverige, som har levert ovner til en rekke norske krematorier, trenger krematorieovnene en viss nedkjøling.

Eriksson beregner en ovns kapasitet til cirka 1.200 - 1.300 kremasjoner per år. Han mener at landskapasiteten ikke skal basere seg på et så høyt tall, men rundt 1.100.

– Forsøker man å kjøre døgnkontinuerlig kremasjon, oppstår et kjøleproblem, sier Mats Eriksson. Han anslår at med dagens automatikk og kremasjonsovner, kan det utføres seks kremasjoner per dag. Innenfor normal arbeidsdag på 7,5 – 8 timer.

Tendens til at mindre kommuner er positive til kremasjon

Grong kommune, nord i Trøndelag, har merket et mer positivt syn på kremasjon. Der er det ifølge Statsforvalteren en kremasjonsprosent som er svært høy til en liten kommune å være. Faktisk over 53 prosent, som også er høyere enn landsgjennomsnittet (48 prosent).

Kirkeverge, Mildrid Haugdal i Grong, tror en del holdninger til kremasjon har endret seg. – Variasjonene kan være store fra år til år, sier hun.

– Jeg tror det dreier seg om en del holdninger som har endret seg i forhold til kremasjon, sier kirkevergen i Grong, Mildrid Haugdal til Grav24.no.

Hun legger til at det varierer fra år til år, men sier det generelle inntrykket er at folk er mer positive til kremasjon som gravferdsform.

80 kilometer til nærmeste krematorium

For Grong er Steinkjer nærmeste krematorium, 80 kilometer unna. Krematoriet der har begrensning på 200 kremasjoner per år, på grunn av mangel på renselinje. Når de først tar hånd om kommunens egne innbyggere, gjensto i 2022 bare en restkapasitet på et 40-talls kremasjoner.

I Steinkjer kunne man hatt 400 kremasjoner, hvis man summerer fjorårsbehovet for kommunene fra Verdal og til nordlandsgrensa. Men, uten rensing setter begrensningene en stopper for det.

Driftsleder gravplassforvaltning i Steinkjer, Per Ivar Nicolaisen har startet dialog med kommunene om nytt krematorium.

Grav24 har fått opplyst fra driftslederen ved gravplassene i Steinkjer, Per Ivar Nicolaisen, at de har startet praten med kommunen om nytt krematorium. – Men, det er nok en rimelig lang prosess, sier Nicolaisen.

Neste krematorium for Grong sin del, er Trondheim som ligger 200 kilometer unna. Denne problematikken, med lange avstander til nærmeste krematorium med ledig kapasitet, gjelder mange steder i landet.

Kremasjonsutvikling i Norge • 2013, 2020 - 2023 • Ledig kapasitet

Kapasitet 2013 Kapasitet 2020 Kapasitet 2023 Kremasjoner 2021 Kremasjoner 2022 Ledig kapasitet
Bergen2 0002 0002 5002 1752 397103
Bodø200200200322368−168
Bærum1 2501 2501 1501 3021 410−260
Drammen1 1001 1001 1501 3141 312−162
Gjøvik1 2001 2001 6091 4591 6090
Halden20020020015615149
Harstad200200200214202−2
Kongsvinger2002002001961964
Kristiansand2001 2001 100661762338
Kristiansund1 2501 25090025359841
Lillestrøm1 1001 1001 1001 5881 355−255
Narvik20020020011615248
Odda2002002002591991
Oslo4 5005 0006 0002 1683 8062 194
Ringerike2002002001792000
Røros020020012012575
Sarpsborg1 2501 2501 2501 3031 503−253
Skien1 0001 2001 000461456544
Stavanger1 1501 1501 000716897103
Steinkjer2002002002002000
Tinn2002002006892108
Tromsø01 2001 200338440760
Trondheim2 4002 4002 2001 4501 787413
Vestfold2 4002 6002 4001 9281 462938
Ålesund1 0001 0001 200485771429
Arendal20000
SUM23 80026 90027 75919 43121 9115 848

Kilder: Kapasitet 2013 og 2020 er hentet fra rapporten «Krematorievirksomheten i Norge», kapasitet 2023 er beregnet fra alle krematoriene i Norge. Kremasjoner 2022 er fra Statsforvalterens årlige kremasjonsstatistikk.

Powered by Labrador CMS