Ny temaside om døden lansert:

Therese Opsahl Holte, seniorrådgiver Helsedirektoratet
Therese Opsahl Holte er seniorrådgiver i Helsedirektoratet. På deres nettportal Helsenorge.no, har de lansert en temaside om døden.

Ønsker mer åpenhet om døden

– Når vi snakker om døden vil den siste tiden ofte bli bedre, både for den som skal dø og for de nærmeste, sier seniorrådgiver Therese Opsahl Holte i Helsedirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn 12 mnd. gammel.

De lanserte nylig sin temaside om døden. Den er lagt under portalen Helsenorge, som er det offisielle nettstedet for helseinformasjon til den norske befolkningen.

Flere aktører har deltatt i arbeidet.

Det ble i 2021 opprettet en referansegruppe i kjølvannet av stortingsmeldingen «Lindrende behandling og omsorg». Den har bestått av representanter fra pasientforeninger, yrkesforeninger, sykehus, kommuner, ulike organisasjoner og fagmiljø.

Våren 2022 ble det drøftet hvordan Helsedirektoratet kunne bidra til mer åpenhet om døden. – Det var da vi fikk idéen til denne temasiden, fortsetter Opsahl Holte.

Oppfølging av stortingsmeldingen

Flere i Helsedirektoratet, i Helsenorge-redaksjonen og i referansegruppen har jobbet med innholdet. Det har også vært et samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet om artiklene som omhandler begravelse, arv, skifte og økonomi.

Digitaliseringsdirektoratet har et eget prosjekt som heter «Dødsfall og arv».

Mange opplever at det å prate om døden er problematisk. – Ikke alle som har en alvorlig sykdom vil eller klarer å snakke om døden. Det må vi respektere. Samtidig er det mye folkehelse i åpenhet, sier seniorrådgiveren.

Hvordan prate om døden i lokalsamfunnet?

Ved å prate om døden vil den siste tiden ofte bli bedre, både for den som skal dø og for de nærmeste. Å snakke om døden vil også gjøre at man får mulighet til å fullføre livet og rydde opp, både praktisk og følelsesmessig.

Døden - et samtaleemne

Hvis døden ikke er et samtaleemne, vil verken den som nærmer seg livets slutt eller de pårørende få snakket ut.

Det finnes i dag ingen oversikt over forskjeller som eksisterer mellom gammel/ung, jenter/gutter/kvinner/menn.

– Opplevelsene og reaksjonene i møtet med døden avhenger blant annet av alder, erfaringer, sosialt nettverk, kulturell tilhørighet og livssyn, avslutter Therese Opsahl Holte.

Powered by Labrador CMS