Fornyet akse, Bryn kirkegård
Vann ble brukt som et kunstnerisk uttrykk i forbindelse med rehabilitering av Bryn kirkegård i Bærum. I sommer sto aksen på den gamle delen av kirkegården ferdig rehabilitert.

Fornyet akse med kunstnerisk bruk av vann

Da aksen innenfor den eldste delen av Bryn kirkegård skulle rehabiliteres, falt valget på vann som et kunstnerisk uttrykk på den gamle kirkegården.

Av:
Tone Israelsen
Tidligere overlandskapsarkitekt, Bærum kommune

Hager og parker som er designet for sorgbearbeiding, hvor man skal kunne stresse ned og slappe av, er et av formålene med Bærum kommune sine velstelte kirkegårder.

Landskapsarkitekt Helge Strand og Kjersti Andrea Bråge Fjeldstad fra Link Arkitektur på åpningsdagen
Landskapsarkitekt Helge Strand og Kjersti Andrea Bråge Fjeldstad fra Link Arkitektur på åpningsdagen.

I Bærum er det i alt 35 små og store vannbasseng med springvann på Bryn, Haslum og Tanum kirkegård. De fleste ble etablert på slutten av 1940-tallet og begynnelsen av 1950-tallet. Noen er forvandlet til vakre blomsterbed, mens andre holdes i hevd.

Bruken av kilder, rennende vann, springvann og speilende vann i hagekunsten har både rehabiliterende og kunstnerisk hensikt og er svært gammel.

Gravplassavdelingen i Bærum kommune har lenge hatt et ønske om å fornye plassen rundt krigsminnemerket på Bryn kirkegård og et gammelt ødelagt vannbasseng fra 1940/1950. 

Fornyet akse, Bryn kirkegård
Bruken av rennende vann har både rehabiliterende og kunstnerisk effekt. Omgitt av gamle lindetrær.

Springvann under gamle, avholdte lindetrær

Da aksen innenfor den eldste delen av Bryn kirkegård skulle fornyes, var det derfor naturlig at bestillingen skulle omfatte et nytt vannbasseng med springvann under de flotte og avholdte gamle lindetrærne.

Lyden av rennende vann, summende bier og humler, eteriske oljer i luften fra lindeblomster og synet av grønne velstelte parkanlegg er godt for helsen.

Rent fysiologisk er det faktisk mulig å måle at frisk luft, lyden av vann og grønne farger beroliger nervesystemet. For når man beveger seg eller sitter i ro ute i naturen, utløses velværehormonene dopamin og serotonin. 

Det gjør at du slapper av, og når denne responsen aktiveres mer regelmessig, har det en positiv effekt på helsen – både kroppslig og mentalt.

Bryn kirkegård, fornyet akse
Store, flotte lindetrær er plantet langs aksen på Bryn kirkegård.

Ingen tilfeldigheter

Det er heller ikke tilfeldig at det er plantet nettopp lindetre langs aksen på kirkegården. Lindeblomster inneholder eteriske oljer som ikke bare benyttes til parfyme, men også i te og det er vel dokumentert de har en beroligende og legende helseeffekt.

Planen gir rom for at trærne som er i god vekst, skal kunne fortsette å vokse og utvikle seg. 

Lindetrær kan bli gamle, trolig 1000 år eller mer. I norrøn mytologi var det et hellig tre og knyttet til kjærlighetsgudinnen Frøya. I middelalderen var det det treet som var oftest benyttet i poesi, lyrikk og sang. 

Trevirke av lind egner seg utmerket til dreiing og treskjærerarbeid og ble ofte brukt til utskjæringer av helgenfigurer og innramming av helgenbilder, men også som proteser. Trekull av lind ble benyttet til tegnekull, krutt og i kulltabletter til medisinsk bruk på grunn av sin høye absorberingsevne. 

Med dette som utgangspunkt var anleggsfasen nøye planlagt for å ivareta de avholdte flotte lindetrærne. 

Trerøtter avdekket med «luftspade»

Trerøttene ble avdekket med «luftspade» og strømledninger og vannledninger ble nennsomt tredd mellom for å gjøre minst mulig skade. I gangsonene ble det fylt tilbake grusmasser slik at trerøttene fremdeles skulle ha like god tilgang på luft og nedbør som tidligere. Kantsteinen ble spesialskåret for å få minst mulig innvirkning på rotsystemene og satt som storgatesten. 

Vångagranitten ble valgt fordi det var den bergarten som var nærmest i farge og struktur som syenittsteinene som ligger mellom grunnmuren i rombeporfyr hentet fra Kolsåstoppen og teglfasaden i Bryn kirke. Ønsket var å gi de to plassene, gangaksene og vannbassenget og vannposten en helhetlig innramming med utgangspunkt i kirkebygget. 

Fornyet akse, Bryn kirkegård
«Størst av alt er kjærligheten» – inskripsjon på den ene siden av vannbassenget.

I vannbassenget sin sydside er det preget inn en inskripsjon – en liten påminnelse hentet fra 1 Korinterbrev 13 om at større enn alle Åndens gaver er kjærligheten.

Alle steinelementer er vakkert designet av Link Arkitektur sin landskapsarkitekt, Helge Strand. De er presist skåret ut og foredlet av Naturstenskompaniets norske produksjonsanlegg i Sarpsborg. De svanemerkede benkene i støpejern er levert av norske Ulefoss. 

Bærum kommune sin gravplassavdeling var ansvarlige med undertegnede som prosjektleder. Vi ønsker å uttrykke en stor takk til samtlige som har bidratt underveis i prosessen. Vi er takknemlige, stolte og glade for at samarbeidet med våre rammeleverandører og underleverandører har fungert så godt og at leveransen ble så vakkert og kvalitativt utført.

Powered by Labrador CMS