Pynta grav etter en gravferd.

Hva bringer 2023 av utfordringer for gravferdssektoren?

Vi er en måned inne i det nye året. Året vi har lagt bak oss, viste en kraftig økning i antall dødsfall. Var det et forvarsel om at eldrebølgen allerede slår inn over byrå og forvaltning?

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn 12 mnd. gammel.

Dette er en meningsytring som står for skribentens regning.

Grav24 vil i 2023 belyse utfordringene sektoren står overfor både i år, men ikke minst i årene som står foran oss.

Eldrebølgen kommer. Det er sikkert. Hvordan vi håndterer den, vet vi foreløpig ikke. Økt antall dødsfall utløser mange problemstillinger det må finnes løsninger på. Her gjelder det å være forberedt. Hvordan håndtere dette på en god, respektfull og verdig måte?

Hvordan skal man sikre nok bemanning til å håndtere både begravelser og drift? Eldrebølgen innebærer ikke bare flere eldre. Den innebærer også at det blir relativt færre yngre. Altså færre folk til å utføre oppgavene som skal løses i samfunnet.

Alf Bergin

Hvordan skal vi sikre god plass på gravplassene rundt om i landet? Hvordan skal vi kunne sikre nok areal? Hvordan unngå konflikter med jordvern? Det er en kjensgjerning at mange gravplasser befinner seg midt i gode jordbruksområder for produksjon av mat.

Det er allerede mangel på folk innen skoleverket, barnehager, helsevesen, restauranter. Det er ikke sikkert at hverken begravelsesbyrå eller gravplassforvaltninger vil være førstevalget til neste generasjon arbeidstakere.

2022: Et forvarsel om hva som vil komme?

Artikler rundt disse problemstillingene er noe Grav24 vil bruke mye tid og ressurser på. For selv om eldrebølgen vil skape mer arbeid for sektoren, og plassproblemer på gravplassene, kan den også være med på å fremme nytenking.

Får vi nye måter å begrave på i årene som kommer. Må det være på bakken eller i jord? Urnevegger er et eksempel på at det ikke må være slik. Det kan komme flere eksempler.

Får vi også gode alternativ til kistebegravelse og flammekremasjon? Vannkremasjon er lansert som en ny metode som Kirkelig fellesråd i Trondheim ønsker å prøve ut. Kanskje vil det også komme andre metoder. Rekompostering til jord er en metode som brer om seg i Amerika. Jeg tror det er et tidsspørsmål før også den metoden vil finne veien til Norge.

Fremtidig organisering vil gi en pekepinn

Økt antall dødsfall vil gi mer å gjøre for byråansatte. Det kan føre til at byråene enten blir større. Eller at de blir flere. Vi ser allerede en konsolidering innenfor byråvirksomheten.

Byråbransjen må være attraktiv. Med konsolideringen vi har sett tendenser til, kan man for eksempel samarbeide om vaktordninger. Slik at også byråansatte får fritid i en travel hverdag.

For forvaltningene sin del, er det også klart for store endringer. Nå kan kommuner søke Statsforvalteren om å få overta lokal gravplassmyndighet. Uten at det foreligger avtale med det lokale, kirkelige fellesrådet.

Det trenger ikke nødvendigvis være av økonomiske grunner, men livssynsnøytralitet har blitt et begrep som ofte brukes i den sammenheng.

I årene som kommer, kan man se at flere kommuner velger å følge Oslos eksempel som har søkt Statsforvalteren om å overta gravplassmyndigheten. Om ikke av økonomiske, så av ideologiske grunner.

Powered by Labrador CMS