Funnstedet for fem kranier er markert i Hakastein kulturminnepark. Hodeskallene ligger fortsatt her.
Funnstedet for fem kranier er markert i Hakastein kulturminnepark. Hodeskallene ligger fortsatt her.

Minnested for halshugde hekser

– Siden hodeskallene var lagt slik at de vendte nedover, regner vi med at de tilhørte kvinner som ble henrettet for å være hekser, forteller Kjell-Henrik Semb.

Publisert
– Jeg tegnet Hakastein kulturminnepark, sier Kjell-Henrik Semb. Minnestedet som åpnet i 2015, ble til etter initiativ av Semb og Historisk Forum Skien.
Kjell-Henrik Semb tegnet Hakastein kulturminnepark, som åpnet i 2015. Minnestedet ble til etter initiativ av Semb og Historisk Forum Skien.

I dag er Semb miljørådgiver i Porsgrunn kommune, men i perioden 1999 - 2004, da det ble utført arkeologiske utgravinger på det som i dag er Hakastein kulturminnepark i Skien, var han aktivt med i de arkeologiske undersøkelsene.

– Jeg er den eneste som har vært med hele tida på Hakastein. Det var jeg som foreslo at dette skulle bli en kulturminnepark, sier Semb som selv har en bachelor i arkeologi.

Fem kranier i en halvsirkel

De arkeologiske undersøkelsene kom i stand i 1999 fordi nærmeste nabo, Sykehuset Telemark, ønsket å bygge nytt psykiatribygg på tomta. Det var i slutten av de arkeologiske undersøkelsene at Semb fant den første lille biten av det som skulle vise seg å være et fragment av en hodeskalle.

Etterhvert fant arkeologene både rester etter hedenske graver, og kristne graver som muligens kan dateres helt tilbake til slutten av 800-tallet, lenge før Norge ble kristnet.

Omrisset av to gamle kirker er markert i skiferen. Den gamle gravplassen er markert med innramming med skifer der det en gang lå en grøft rundt gravplassen.
Omrisset av to gamle kirker er markert i skiferen. Den gamle gravplassen er markert med innramming med skifer der det en gang lå en grøft rundt gravplassen.

De finner spor etter i hvert fall to kirker, og ei grøft som omsluttet gravplassen. Her, på et område på 32x32 meter, anslås det at minst 1000, kanskje flere, ble gravlagt fram til gravplassen, ut fra C14-dateringer å dømme, anslås ble lagt ned en gang mellom 1370-1425 e.Kr.

De mest spektakulære funnene er trolig nyere. Det ble funnet tre graver, fra cirka 1500, med halshugde individer. 

En av dem, en mann med to brudd i lårbeinet, hadde hodet plassert mellom beina. De to andre var kvinner som lå i vanlig ryggleie, men med bakhodet vendt opp og ansiktet vendt ned.

– Vi regner med at dette er heksegraver. De skulle ikke ha muligheten til å se lyset fra øst når Kristus stod opp igjen. Alle disse tre er gravlagt etter at gravplassen var lagt ned, sier Semb.

Like ved Hakastein kulturminnepark, ligger Galgeholmen. Her ble flere hekser, men også andre forbrytere, henrettet. Blant annet ble Eline Klockers fra Gjerpen brent som heks her i 1623.

Hakastein kulturminnepark, Skien
Hakastein kulturminnepark i Skien ble åpnet i 2015.

Ved kirkefundamentene ble det også funnet fem hodeskaller som var plassert i en halvsirkel, med ansiktene vendt mot sørøst. Hvor gamle de er og hvorfor de er plassert slik, aner man ikke. Det var ikke mulig å C14-datere dem.

Bevart for ettertida

Sykehusnaboen fikk ikke bygge på tomta de hadde sett seg ut ved bredden av Hjellevannet som deler Skien by i to. I stedet ble Hakastein kulturminnepark bygget for å minne historien som ligger begravet her, fra jernalderen og fram til middelalderen.

Omrisset av to kirker er markert i den lokale skifersteinen, mens kulturminneparken rammes inn med samme slags stein der grøfta som omkranset gravplassen en gang lå. For å bevare kirkestedet og levningene etter de gravlagte, er det lagt et beskyttende dekke med leire under torva.

Like etter åpning av Hakastein kulturminnepark i Skien, satte noen ut en orkidé på en av heksegravene. – Det var litt spesielt å se, sier Kjell-Henrik Semb.
Like etter åpning av Hakastein kulturminnepark i Skien, satte noen ut en orkidé på en av heksegravene. – Det var litt spesielt å se, sier Kjell-Henrik Semb.

De fem hodeskallene er blant levningene som fortsatt ligger beskyttet under leira. Stedet de ble funnet, er markert med en stein inngravert med fem kranier.

– Det rare er at bare et par dager etter at Hakastein kulturminnepark ble åpnet, hadde noen satt ut orkidéer på en av heksegravene, sier Semb.

De som ønsker å besøke Hakastein kulturminnepark, finner den på sørsiden av Hjellevannet, ved hovedveien mellom Sykehuset Telemark og Herkules kjøpesenter.

Powered by Labrador CMS