Moholt krematorium, Trondheim
Moholt krematorium er i ferd med å nå toppen av sin kapasitet når det gjelder kremasjon. Fram til 1. desember har de gjort 1 577 kremasjoner. De regner med å nå cirka 1 750 før utgangen av 2023.

Vil vente med vannkremasjon

– Vi har valgt å sette forsøket med vannkremasjon «på vent». Det betyr ikke at vi avskriver metoden, sier kirkeverge Kjell Inge Nordgård i Kirkelig fellesråd i Trondheim, til Grav24.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er produsert med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord og Norsk kremasjonsstiftelse.

Det ble mye blest i mediene da metoden med vannkremasjon i fjor høst ble lansert. 

Kjell Inge Nordgård, kirkeverge i Trondheim
Kjell Inge Nordgård, kirkeverge i Trondheim sier de trenger tid for å utrede eventuell innføring av vannkremasjon på en skikkelig måte.

Det ble et trykk i mediene. – Vi var nysgjerrige da vi hørte om metoden, fortsetter kirkevergen. 

Få hadde hørt om dette før.

– Vi trenger imidlertid litt bedre tid, slik at vi kan utrede dette på en god måte, fremholder kirkevergen. 

– Dette er en ny metode som sannsynligvis trenger modningstid i befolkningen. Ved innføring vil det sannsynligvis ikke øke kremasjonskapasiteten i starten, sier han.

Må utvide kapasitet

– Vi er inne i en prosess der vi er nødt til å utvide vår kremasjonskapasitet. Krematoriet på Moholt når snart den kapasiteten av hva dagens ovner tåler, sier Nordgård. 

– I den konteksten vil vannkremasjon være en usikker investering i dag. Et viktig steg for oss ved investering i økt kapasitet er samtidig å redusere klimaavtrykket. Her er det flere løsninger som bidrar til det, sier kirkevergen.

Kremasjoner ved Moholt krematorium i Trondheim 2013 - 2022

2013201420152016201720182019202020212022
1052104610261075113711821269136414501787

Kilde: Kremasjonsstatistikk fra Statsforvalteren og Gravplassrådgiveren (inntil 2021).

På Moholt ble det i 2022 kremert 1787 personer. Det var en økning fra 2021 med 337 kremasjoner, altså mer enn 23 prosent. Økningen var stor. I likhet med resten av landet. På landsbasis ble det til sammen i 2022 kremert nesten 2 500 flere enn året før.

Kremasjonsprosenten stiger

I Trondheim ble det de 11 første månedene kremert 1 577 personer. – Vi forventer at vi ender på cirka 1 750 kremasjoner i 2023, sier Tor Harald Johnsen ved Moholt krematorium

Må avvise nabokommuner

Kirkevergen i Trondheim ser ikke bort fra at de på sikt kan bli nødt til å avvise kremasjoner fra nabokommuner for å prioritere egne innbyggere i Trondheim. Han har også friskt i minnet en eldrebølge som i fremtiden vil påvirke dødstallene i bransjen. Og sannsynligvis kremasjonshyppigheten.

Nærmeste krematorium er Steinkjer eller Røros. Disse har ikke utbygd renselinje noe som begrenser antallet kremasjoner til 200 i året. 

Kremasjoner ved Steinkjer krematorium 2013 - 2022

2013201420152016201720182019202020212022
200164113200199196201192200200

Kilde: Kremasjonsstatistikk fra Statsforvalteren og Gravplassrådgiveren (inntil 2021).

I Steinkjer stengte de for mottak av utenbygds allerede i mars 2023. I Røros ble totalt 125 kremert i 2022. Per 1. desember 2023 har de på Røros passert 135 kremasjoner, og beregner at de i år vil nå opp i cirka 150 kremasjoner. Det finnes dermed litt ledig kapasitet på Røros.

Kremasjoner ved Røros krematorium 2013 - 2022

2013201420152016201720182019202020212022
---717798121152120125

Kilde: Kremasjonsstatistikk fra Statsforvalteren og Gravplassrådgiveren (inntil 2021).

Per 1. desember får vi opplyst fra krematoriet i Røros, at de i 2023 har gjennomført 135 kremasjoner. Det er allerede en økning fra i fjor. Det ventes at tallet vil ende rundt 150.

Dette kan føre til en mangel på kremasjonskapasitet mellom Bodø og Møre- og Romsdal. Avstanden mellom Bodø og krematoriet i Kristiansund er cirka 900 kilometer. Fylkesgrensa mellom Trøndelag og Nordland ligger cirka midt mellom krematoriene i Bodø og Kristiansund.

Powered by Labrador CMS