Min mening: Linda Marie Engsmyr

Ordfører Magnus Arnesen torpederer IKS-samarbeid med Fredrikstad

Ordføreren i Sarpsborg torpederer fremdrift av et IKS samarbeid med Fredrikstad om et nytt krematorium.

Publisert

Min mening: Dette er en kommentar. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I bystyremøte, tirsdag 14. november 2023, behandlet vi tilstandsrapport for 2. tertial. Her kom Høyre med et forslag om at saken om et fremtidig samarbeid med Fredrikstad om et nytt krematorium skulle stanses.

I Sarpsborg Arbeiderblad bedyrer Ordfører Arnesen at omkampen om krematorium ikke tas «for reverseringens skyld». At det handler vel så mye om at administrasjonen ikke skal jobbe med en sak som ikke har bystyreflertallet bak seg, som å markere et politisk standpunkt. 

Dette lyder som en hul unnskyldning for å torpedere fremdriften for å sikre et tilbud om valgfrihet og verdighet får våre innbyggere når vi er på vårt aller mest sårbare.

Linda Marie Engsmyr

 Saken er at det haster med å komme i gang med et nytt krematorium. I 2022 var kremasjonsprosenten i Sarpsborg 57,6%. 

Vi har en gammel ovn som kjøres helt på kanten av forsvarlig kapasitet. Det er et tidsspørsmål om når vi ikke lenger kan sikre flertallet av Sarpsborgs befolkning den gravferdsformen de ønsker, uten å skyve transportkostnader over på NAV og overlate ansvaret for kremasjonstilbudet til andre. 

Vi har kommuner fordi folk har behov for tjenester fra vugge til grav. 

Derfor tok den forrige posisjonen ansvar i kremasjonssaken, da vi stemte for et interkommunalt krematorium. Vi ønsket kontroll på fremdrift og kostnader frem til bygget står ferdig, og ikke minst når kremasjonsutgiftene skal betales. 

Hvordan har Ordfører Arnesen tenkt å sikre at private aktører setter priser som gjør det mulig for kommunen å fortsette å ta kremasjonsavgiften for innbyggerne våre?

Og dersom han blir nødt til å skyve avgiften over på de etterlatte, hvordan har han tenkt å møte de konsekvensene? I dag dekker Sarpsborg kommune kremasjonsregningen for sine innbyggere. Det er tre gode grunner til det:

  1. Alle skal ha like muligheter til å velge den gravferdsformen som er riktig for dem. 
  2. Sarpsborg er tjent med at folk velger kremasjon. Presset på gravplassarealer blir mindre og gravplassdriften krever mindre maskinbruk. Urner kan fortsatt settes ned der jordforhold gjør kistegravlegging umulig. Vi får forutsigbare og bærekraftige gravplasser. 
  3. Vi har tatt ansvar. Å drifte krematorium har vært viktig for å kunne gi innbyggerne våre gode gravferdstjenester. Med et IKS kommer vi tettere på beslutningen. Og vi sikrer en helhet mellom kremasjonsdrift og lokal gravplassmyndigheter.
    Vi kunne ha overlatt regning og ansvar til etterlatte. Men for Arbeiderpartiet er det viktig at vi kan gi våre innbyggere forutsigbarhet og lik mulighet.
    Vi har tatt konsekvensen av at moderne gravferdsskikker og moderne gravplassforvaltning avhengig av at kremasjon kapasitet er tilgjengelig. 

Borgerlig side påberoper seg en politikk for mindre avgifter og lavere offentlige utgifter. Samtidig ivres det for løsninger hvor man gir slipp på kostnadskontroll, gir rom for at utenlandske eiere utnytter et uregulert marked. 

Konsekvensen kan bli at kommunen påføres økte utgifter til å dekke kremasjonsgebyrer, samtidig som vi mister inntektene et interkommunalt krematorium vil gi. Alternativt vil vi påføre innbyggerne våre en ukjent kostnad for kremasjon, som igjen vil slå ut for hvem og hvor mange som kan ta seg råd til å velge fritt.

Det handler om å ta ansvar. I stedet er Ordfører Arnesen opptatt med å bortforklare hva egen politikk bunner i, fremfor å snakke tydelig om at han har forstått betydningen krematoriet har for Sarpsborgs befolkning eller konsekvensene en feilslått løsning kan få.

Med dette vedtaket som hele posisjon stilte seg bak, så er vi tilbake til start. Og verdifull og viktig tid går tapt. Det nye flertallet har bestemt hvilken vei de ønsker å gå, og åpner opp for privatisering.

Arbeiderpartiet er redd for at dette bare er starten på hvem som kan betale for tjenestene eller ikke. Da gjenstår det å se hvordan dette slår ut for våre innbyggere. 

Powered by Labrador CMS