Min mening, Per Firing

Vi ønsker å bidra til den beste løsning for kommunene, befolkningen og miljøet

For å være åpne om vår virksomhet hadde vi et møte med politikere i forkant av kommunestyremøtet, der vi la fram våre intensjoner. Vi ser imidlertid av debattinnlegg i Sarpsborg Arbeiderblad at noen av de tilstedeværende kan ha misoppfattet saken. Derfor vil vi her gjenta den informasjonen vi formidlet.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. Det ble først publisert i Sarpsborg Arbeiderblad.

For å være åpne om vår virksomhet hadde vi et møte med politikere i forkant av kommunestyremøtet, der vi la fram våre intensjoner. Vi ser imidlertid av debattinnlegg i Sarpsborg Arbeiderblad at noen av de tilstedeværende kan ha misoppfattet saken. Derfor vil vi her gjenta den informasjonen vi formidlet.

Vårt selskap er norsk. Både Magnus Arnesen og Christin K. Hansen skriver i sine debattinnlegg at det er et tysk selskap. Det medfører ikke riktighet. Foreløpig er dette et 100 prosent norsk eid selskap. Planen er å få tilført investorer, og forventet hovedaksjonær er en tysk ideell stiftelse, som også eier den aktuelle produsenten av miljøvennlig ovnsteknologi. Formålet med stiftelsen er å yte hjelp til ungdom.

Sarpsborg kan få Norges første private krematorium.

Teknologien som Sjond AS vil benytte, er en kombinasjon av sveitsisk og tysk miljøvennlig teknologi, tilpasset det skandinaviske markedet. Denne produsenten er foreløpig enerådende med denne grønne teknologien. Andre tradisjonelle aktører på markedet er også utenlandske, og vi er foreløpig de eneste som ønsker å etablere en norsk virksomhet.

For å oppnå maksimal miljøgevinst kreves en helt annen kompetanse enn den som benyttes ved dagens fossile kremasjonsovner. Vi stiller oss derfor spørrende til hvordan Sarpsborg allerede mener å ha denne kompetansen.

Så til det kommersielle. Vi presiserte i møte med politikerne at vi ønsket en avtale der økonomien knyttet til kremasjon, skulle være identisk med det den ville ha blitt med et IKS. Vi har ingen intensjon om å skaffe oss større økonomiske fordeler med selve kremasjonstjenesten ut over det et IKS ville ha hatt. Det vil si at vår pris per kremasjon vil bli identisk med prisbildet i et IKS. Dette kan sikres i avtaler mellom selskapet, kommunen og kirkelig fellesråd. Slike avtaler kan eksempelvis inneholde pris for kremasjon, leie av tomt, konkursklausuler etc.

Ordfører Magnus Arnesen torpederer IKS-samarbeid med Fredrikstad.

Vår forretningsidé omfatter tilleggstjenester utover kremasjon. Vi vil etablere:

  • En service- og vedlikeholdsorganisasjon for Skandinavia. Dette finnes ikke i Norge i dag. Disse tjenestene blir i dag kjøpt fra Sverige. Servicekostnadene som dagens krematorier i Norge har, faktureres derved fra svenske tilbydere.
  • En salgsorganisasjon, og administrasjonssenter/hovedkontor for Skandinavia.
  • Investeringskostnadene med tradisjonelle ovner går i dag til utlandet.
  • Vår krematorieovn skal være et utstillingsvindu for resten av Skandinavia. Vår elektriske teknologi er grønn, med 80 prosent reduksjon av CO₂-utslipp sammenlignet med moderne fossile ovner som den Sarpsborg har i dag.
  • Livssynsnøytrale seremonirom tilknyttet vårt krematorium. Dette er en virksomhet som kan sammenlignes med den kommersielle virksomhet en rekke gravferdsbyråer tilbyr i dag.

Vår ambisjon er at vi om fem år sysselsetter rundt ti personer i vårt selskap.

Vår intensjon er at Sjond AS tar hele investeringen ved etablering av et nytt grønt krematorium. Kommunen slipper derved å ta denne store økonomiske investeringen.

Debatt rundt viktige samfunnsspørsmål er selvsagt sunt og nødvendig. Debatten må imidlertid bygge på de faktiske forhold.

Vi ønsker å bidra til den beste løsning for kommunene, befolkningen og miljøet. Det samme bør være målet for beslutningstakerne.

Powered by Labrador CMS