Temaside kremasjon

Har du tips til saker som angår kremasjon, ta gjerne kontakt med Alf Bergin på telefon 91 88 75 75, eller e-post: alf@grav24.no.

Formannskapene i Øsfoldbyene var enige

Formannskapet, både i Sarpsborg og Fredrikstad, var enige i kommunedirektørenes innstilling om å fortsette arbeidet mot et privat krematorium i Sarpsborg.

Noe som betyr at det er de respektive bystyrene som har siste ordet. I Fredrikstad skal det behandles allerede torsdag 13. juni, mens det i Fredrikstad kommer et vedtak torsdag 20. juni.

Grav24 erfarer at det er liten sannsynlighet for at det blir noen endring av vedtakene i de respektive bystyrer.

Det betyr at sannsynligheten er stor for at Norge vil få sitt første, private krematorium i Østfold, nærmere bestemt i Sarpsborg.
.

Stange kommune vil bli først med privat krematorium i Norge

Stange kommune kaster seg nå inn i kampen om å bli først ut med privat krematorium i Norge.

Det var NRK som onsdag 5. juni fortalte om disse planene og at formannskapet i Stange skal behandle saken kommende uke.

Fagforbundet er sterkt i mot planene, og mener som arbeidstakerorganisasjon at kremasjon er et offentlig anliggende.

Det er Per Firing i selskapet Sjond AS som har vært en pådriver av etablering av private krematorier i Norge. Han mener de med et privat krematorium bidrar til den beste løsningen for kommunene.
.

Kremasjon i Norge: Nådde ikke 50 prosent kremasjon i 2023

Kremasjonsandelen i Norge nådde ikke 50 prosent i 2023. Men, det var bare et par desimaler unna. Per 6. februar var det i 2023 43.370 døde i Norge. Her vil det i ukene som kommer fortsatt være et lite etterslep. Det ble i 2023 foretatt 21 651 kremasjoner. Det er klart etter at vi for noen dager siden mottok tallene også fra Tromsø krematorium. I forhold til 2022, er dette 260 færre kremasjoner. Kremasjonsprosenten har likevel økt. Dette med bakgrunn i at også antallet døde har sunket med over 2 000. Per uke 6 i 2024, har dermed Norge en kremasjonsprosent på 49,80.
.

Powered by Labrador CMS