Linda Marie Engsøy, Sarpsborg Arbeiderparti
Linda Marie Engsøy i Sarpsborg Arbeiderparti mener ordføreren torpederer interkommunalt samarbeid når det gjelder bygging av nytt krematorium i Sarpsborg.

Mener ordføreren torpederer nabosamarbeid med Fredrikstad

– Ordføreren torpederer på denne måten fremdriften av IKS-samarbeidet med Fredrikstad, skriver Linda Marie Engsmyr fra Sarpsborg Arbeiderparti i en kommentar gjengitt på Grav24.

Publisert

Det var SA.no som publiserte kommentaren først.

Bakgrunnen er at bystyret 14. november behandlet tilstandsrapporten for 2. tertial. Der kom Høyre med et nytt forslag. De foreslo at et allerede påbegynt fremtidig samarbeid med Fredrikstad om et nytt krematorium skulle stanses.

Ordfører Magnus Arnesen torpederer IKS-samarbeid med Fredrikstad

Jevnlig diskusjon om kremasjon i Sarpsborg

Arbeidet med en løsning for fremtidig kremasjon i Sarpsborg har de siste årene jevnlig kommet på bordet. Det har vært mye frem og tilbake for å finne en god løsning for kremasjon i regionen. 

– Vi følte vi nå hadde kommet et godt stykke på vei, for å finne en fremtidig løsning, sier AP-politikeren. Hun sikter da til etablering av et interkommunalt selskap der Sarpsborg og Fredrikstad kommune inngår. Men, at det også ble åpnet for andre kommuner. 

– Denne prosessen var allerede i gang med innledende møter mellom kommunene og kirkevergen. Dette arbeidet ble nå effektivt stoppet med det siste vedtaket i bystyret, sier Linda Marie Engsmyr.

Engsmyr hevder i sin kommentar, at det nye flertallet har bestemt hvilken vei de ønsker å gå, og åpner for privatisering.

Det er kjent at det har vært en privat aktør inne i bildet. Som har ytret ønske om å etablere seg i Sarpsborg. Kommunedirektøren skrev i sin innstilling til vårens møte at kommunen og fellesrådet går i dialog med privat aktør for om mulig å etablere et nytt krematorium. Bystyret den gangen som hadde flertall, valgte imidlertid å fortsette et interkommunalt samarbeid med Fredrikstad.

Ryddig prosess – fram til siste bystyremøte

– Jeg synes det har vært en ryddig prosess,2 helt til siste bystyremøte. Vi har behov for et nytt krematorium. Jeg er ikke sikker på at alle vet hvilken tilstand ovnene i det eksisterende anlegget er i, sier Engsmyr.

Hun er bekymret at dette nå drar ut i tid og henviser til to større betenkeligheter:

– For det første at man må si nei til kremasjoner på grunn av kapasitet og for det andre tilstanden på dagens ovner. For hver uke som går mister vi tid. Vi kunne jobba fremover, men nå føler jeg vi jobber bakover, avslutter Linda Marie Engsmyr.

Powered by Labrador CMS