Kremasjon, mening, John Johnsen, Ringerike kirkelige fellesråd
Leder av Ringerike kirkelige fellesråd vil ikke ha urner hjem i Posten fra Oslo eller Drammen.

– Vil ikke ha urner hjem i Posten

100 prosent dødelighet. 78,2 prosent kremasjonsandel, skriver John Johnsen i dette debattinnlegget.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger. Det ble først publisert på ringblad.no.

Av: John Johnsen, leder av Ringerike kirkelige fellesråd

At vi alle skal dø, er 100% sikkert, og ikke noe man kan velge bort. Men hvordan kroppen så skal brytes ned, kan vi være med på å bestemme. I 2022 valgte de pårørende 8 av 10 ganger kremasjon.

Men hva skjer dersom Ringerike krematorium nå blir lagt ned?

Innstillingen fra kommunedirektøren til kommunestyremøtet den 22. juni lyder:

«Kommunedirektøren velger derfor å innstille på at det tas sikte på å etablere en avtale med krematoriene i Oslo og Drammen om mottak av kister fra Ringerike, og at dagens krematorievirksomhet i Hønefoss legges ned, og at det utarbeides løsninger for å se på en videre bruk av seremonirommet samt kjølelager og andre nødvendige fasiliteter knyttet til lagring av kister og seremoni.»

Ønsker orden og verdighet

I Ringerike kommune er det Ringerike kirkelige fellesråd som er delegert gravferdsmyndigheten. Vi har fokus på Gravplassloven sin ordlyd om «orden og verdighet». Fellesrådet legger sin ære i å forvalte dette arbeidet på best mulige måte i respekt for avdøde og pårørende uansett tro- og livssyn.

Vi skal alle dø. Det vet vi 100 prosent sikkert. Og vår erfaring som gravferdsmyndighet er at alle i denne mer eller mindre krevende situasjonen ønsker nettopp orden og verdighet.

Inntekter og arbeidsplasser

Kommunedirektøren har vektlagt de økonomiske konsekvensene ved bygging av nytt krematorium slik han ser dem. Det som ikke er vektlagt, er de inntektene og arbeidsplasser et krematorium også vil gi, og de miljømessige gevinstene som kommer ved mindre bilkjøring og ved å velge en mer miljøvennlig ovn enn Drammen.

Kommunedirektøren har vektlagt de økonomiske konsekvensene ved bygging av nytt krematorium slik han ser dem.

Ringerike kirkelige fellesråd

Andelen som velger kistebegravelse, vil mest sannsynlig øke. Det vil medføre at det brukes mer areal, som i dag kanskje går til matvareproduksjon. Bærekraftmålene sier også noe om å beskytte produktiv landbruksjord.

Når dagens ovn er til reparasjon eller når vi i løpet av høsten har brukt opp kapasiteten for antall kremasjoner, må kistene kjøres i bil til Drammen. Ofte blir da urnene fraktet med post tilbake til Hønefoss.

Fra vår side er ikke dette den mest verdige måten å gjøre det på. Enda verre kan det bli når både Drammen og Oslo signaliserer at de ikke har ubegrenset kapasitet til flere kremasjoner enn sine egne. Da må Ringerikes befolkning kjøres langt for å kunne bli til aske. Vi i Ringerike kirkelige fellesråd håper på en løsning hvor vi kan unngå dette.

Vi ønsker ...

Som gravferdsmyndighet vet vi at det er mer ressurskrevende, både i areal og arbeid, med en stor kistegrav versus en urnegrav. Man kan ofte gange dette med fire.

  • Vi ønsker at skattebetalernes penger går til et nytt krematorium og ikke til å kjøre kistene ut av kommunen.
  • Vi ønsker at de pårørende skal kunne gå til en gravlund nær seg, og ikke måtte kjøre langt av sted.
  • Vi ønsker utvikling og å skape arbeidsplasser, og ikke ta dem bort. Og med det også øke skatteinntektene til kommunen.
  • Vi ønsker et krematorium som også kan betjene de omliggende kommunene, og med det bidra til mindre forurensende kjøring.
  • Vi ønsker en mulighetsstudie hvor de omliggende kommunene, Jevnaker, Hole, Krødsherad og Modum sier noe om ønske om å inngå i et interkommunalt samarbeid rundt et nytt krematorium.
  • Vi ønsker å legge krematoriedelen langs ferdselsårene rundt byen. Det vil gi mindre trafikk i sentrum.
  • Vi ønsker åpenhet om kremasjon og tilby de pårørende å være til stede under kremasjonen, og ikke måtte reise til Oslo eller Drammen for å få oppfylt sitt ønske om dette.

Vi tror at et krematorium på Ringerike vil bidra til positivt klimaregnestykke når transporten blir vesentlig redusert.

Ringerike kirkelige fellesråd

Kommunen har et prisverdig mål om å tenke bærekraft og nå FNs klimamål. Kommunens mål er å jobbe for «bærekraftige byer og tettsteder, og stoppe klimaendringene.» (Mål 11 og 13). Vi tror at et krematorium på Ringerike vil bidra til positivt klimaregnestykke når transporten blir vesentlig redusert.

Verdighet og klima taper ofte kampen mot kroner og øre. Men nå har vi et reelt valg. Fortsatt krematoriedrift på Ringerike eller ei. Valget burde være enkelt.

Powered by Labrador CMS