Kommentar, kirkevergen i Gjøvik

Avviser påstand om forurensning, men vil redusere problemet med støy

Vi er gjort kjent med et innlegg i Grav24 som blant annet omhandler den planlagte utvidelsen fra 1 til 2 ovner ved Gjøvik krematorium og ønsker derfor komme med noen fakta opplysninger.

Publisert

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gjøvik krematorium startet opp på midten av 70 tallet og het den gang Hunn krematorium. Denne gangen med en ovn uten renseanlegg. Ettersom årene har gått har det heldigvis kommet klare regler om rensing og utslippsgrenser for krematoriedrift. De krematoriene som ikke har moderne renseanlegg, har grense på 200 kremasjoner pr år. 

På den bakgrunn ble det bygd et nytt krematorium på Gjøvik, samme sted som det gamle lå, i 2010. Denne gangen med moderne renseanlegg. Dette har ført til minimale utslipp og stor forbedring blant annet av problemene omkring lukt. 

Krematoriet har årlig utslippsmåling av akkreditert firma og tallene leveres årlig til Miljødepartementet og Statsforvalter. Vi har opplevd noen få tilfeller med bypass av røykgassen, det vil si at gassen gikk utenom renseanlegget, men etter forbedring av anlegget i 2017 har vi ingen slike episoder. Alle målinger ligger godt under de lovpålagte grensene.

Det har også kommet tilbakemeldinger om støy fra anlegget. 
Dette jobber vi med og vet at det har kommet bedre løsninger for isolering av lyd i de senere år. Noe vi ønsker å tilføre både nåværende og et evt nytt anlegg. 

Da Gjøvik krematorium er det eneste krematoriet med moderne renseanlegg i Innlandet fylke, har pågangen økt gjennom årene. Dette har ført til at vi etter hvert har ønsket en utvidelse for å sikre driften i det samme opptaksområde og sikre tilbudet for Innlandets innbyggere. Slik det er i dag må vi stenge ved servise og reparasjoner og kister må kjøres andre steder.

Vi har kompetent personell, nødvendige serviserom og kjølekapasitet i det bygget vi har slik at det er bare en ny ovn med renseanlegg det er behov for, å flytte krematoriet til et annet sted i kommunen, er ikke aktuelt. 

Dette er saken det jobbes med. Akkurat nå ligger denne saken hos Statsforvalteren i Innlandet.

Vi håper å fortsatt ha et godt kremasjonstilbud til Innlandets befolkning. Slik at det ved en utvidelse ligger praktisk godt til rette for både jordbegravelser og kremasjon i hele regionen. 

Powered by Labrador CMS