Magnus Arnesen, ordfører i Sarpsborg kommune
Magnus Arnesen, ordfører i Sarpsborg kommune.

Sarpsborg kan få Norges første private krematorium

– Vi ønsker å se nærmere på mulighetene for å bruke en privat aktør når det gjelder nytt krematorium i Sarpsborg. Derfor tar vi nå ett skritt tilbake, sier ordfører Magnus Arneberg (H) til Grav24.

Publisert Sist oppdatert

Kommunedirektøren innstilte i vår på at kommunen og Sarpsborg kirkelige fellesråd skulle gå i dialog med en privat interessent for om mulig å etablere nytt krematorium. 

I mars 2023 bestemte imidlertid bystyret at det skulle jobbes videre med å etablere et krematorium som et interkommunalt selskap (IKS). 

Dagens krematorium er gammelt, driftsutfordringene er store og det er ingen tvil om at det trengs en snarlig fornyelse.

Men, så var det høstens kommunevalg da. Etter over 100 år som en rød bastion i Østfold, tok Høyre over ordførerklubba. Dermed ble det i sist bystyremøte 14. november vedtatt at det ikke skal jobbes videre med IKS-løsningen. Foreløpig.

Sak om krematorium som ble behandlet 2. mars 2023, fremmes til ny behandling i bystyret

Sarpsborg bystyre, 2. mars 2023

Ikke bestemt noe konkret – enda

Ordføreren bedyrer at man ønsker å se nærmere på muligheten for at en privat aktør kan være aktuell. Foreløpig er det ikke gjort noen bestemmelse om den ene eller andre løsningen. 

– Vi ønsker å se nærmere på et spennende alternativ, der utbyggingen av nytt krematorium kan skje ved hjelp av et privat initiativ, sier Magnus Arnesen.

Ordføreren sier at saken vil komme opp til behandling i bystyret allerede i desembermøtet.

Skulle ikke bli dyrere

Ifølge kommunedirektøren var en forutsetning ved inngåelse av forhandlinger med en privat aktør, at tjenesten ikke ble dyrere sammenlignet med et interkommunalt selskap. 

Det ble også forutsatt at etablering av nytt krematorium kan skje raskt, og at fellesrådet på sin side parallelt oppnår enighet med aktøren.

Å etablere et IKS vil kunne ta lenger tid, sammenlignet med et privat initiativ til å etablere krematorium på fellesrådets tomt på Hafslund.

Kommunedirektøren i Sarpsborg kommune

«Å etablere et IKS vil kunne ta lenger tid, sammenlignet med et privat initiativ til å etablere krematorium på fellesrådets tomt på Hafslund» (Red. anm. Hafslund kirkegård)

Bystyrene i Fredrikstad og Sarpsborg, stilte seg i 2021 positive til å opprette et interkommunalt krematorium (IKS). Likeså at andre kommuner kunne bli medeiere/invitert til et samarbeid.

Skepsis til privat drift i kirkelig fellesråd

Sarpsborg kirkelige fellesråd uttalte seg 17. juni 2022 om saken. De har uttrykt skepsis til en løsning der private eier og drifter regionens krematorium. 

Dette begrunnes med at dersom krematoriet eies og driftes av et interkommunalt selskap, vil befolkningen ha rett til innsyn i virksomheten. 

«Et privat selskap vil etter fellesrådets skjønn ikke være underlagt de samme krav til innsyn og offentlighet som et IKS», skriver kirkelig fellesråd blant annet i sin uttalelse.

Powered by Labrador CMS