Montasje, Kjersti Toppe, Barne- og familieminister, Kremasjon
Barne- og familieminister Kjersti Toppe er intervjuet av Grav24 om en mulig nasjonal løsning for å sikre god nok kremasjonskapasitet.

Vil Kjersti Toppe løse problemet med manglende kremasjonskapasitet?

Statsråd Kjersti Toppe ser det er viktig med et godt krematorietilbud over hele landet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn 12 mnd. gammel.

Problematikken ble utløst da lederen av Familie- og kulturkomitéen, Grunde Almeland (V) forventet at Barne- og familieministeren kom på banen med forslag om økt krematoriekapasitet i Norge.

– Det er litt for tidlig for meg å si på hvilken måte. Det jeg kan si er at jeg ser problematikken og utfordringen på området også i en beredskapssammenheng, sier Toppe til Grav24. Derfor tar hun tak i utfordringene rundt kremasjon og setter i gang arbeidet med en utredning om norsk krematorietilbud.

Barne- og familieministeren ønsker å få fakta på bordet, slik at hun kan danne seg et bilde av veien videre.

Økonomi og lovendringer må vektlegges

Toppe legger vekt på at det fremtidige arbeidet må inkludere både økonomiske prioriteringer og nødvendige lovendringer.

– Jeg har jo selv vært opptatt av dette med båretransport. Sett i et miljøperspektiv er dette en stor utfordring. Transportstøtte, men også kremasjonsavgift må utredes nærmere, sier hun.

Grav24 kunne for en tid siden avsløre at NAV i 2022 refunderte 217 millioner kroner til frakt av døde.

Fagavdelingen i departementet har startet arbeidet med å se på hvordan en utredning skal kunne gjøres.

– Dette er et viktig arbeid, sier Toppe, selv om det er for tidlig for henne å gå i detalj om hvilke konkrete tiltak som kan bli aktuelle.

– Våre gravplasser er et lokalt ansvar, men det er ikke lovpålagt å bygge krematorium, sier statsråden, og legger til at kremasjon ikke er en lovpålagt kommunal oppgave.

– Sånn sett kan en kommune velge å ikke ta den investeringen, fortsetter Toppe.

– Skal det bli noen endringer av dette ansvaret, må også det utredes nærmere. Jeg har jo veldig stor sans for at det å være gravplassmyndighet er et naturlig, lokalt ansvar, sier hun.

Samtidig har flere kommuner med krematorier kommet med signaler om at de kan legge ned denne virksomheten. Både på Ringerike og i Kongsvinger vurderes det utbygging av renselinje eller nybygging som kan tilpasses dagens krav. Men, det er delte meninger blant lokalt folkevalgte om det skal gjøres.

I Ringerike vedtok kommunestyret med knapp margin, å utsette et forslag fra kommunedirektøren om nedleggelse. Det skjedde torsdag 22. juni.

Det er vanskelig for Toppe å gå inn i disse konkrete eksemplene, men hun sier: – Det at gamle krematorier velger å legge ned fordi det koster for mye med ny renselinje eller å bygge nytt, vil virke negativt på den totale beredskapen og gjøre situasjonen verre.

– Jeg ser at vi må ta en ordentlig gjennomgang av dette, og se på hva som skal til for å øke kapasiteten på sikt, avslutter Barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Powered by Labrador CMS