Enkel skisse som viser prosessen som er utviklet for vannkremasjon.

Hva er vannkremasjon? Vil teste det ut i Trondheim

Går alt etter planen, vil man i Trondheim teste ut vannkremasjon. Dette kan tidligst skje i 2023/2024.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn 12 mnd. gammel.

Avdøde føres inn i en tank, som tilsettes om lag 1.500 liter vann. Og fem prosent kaliumhydroksid.

Vannkremasjon er nå lovlig i 24 amerikanske stater, og fire kanadiske provinser. Metoden er på vei inn til Europa, der både Nederland og Storbritannia nevnes .

Hva er egentlig vannkremasjon, grav24.no forsøker her å forklare.

Ved en kistebegravelse, foregår nedbrytingen av avdøde i en naturlig prosess. Dette skjer ved ved hjelp av jordbakterier, luft og fuktighet.

Knokler og rester tas ut etter oppholdet i tanken og legges i en tørkeovn.

Med vannkremasjon brukes tilsvarende kjemi som naturen, men i stedet for bakterier, luft og fuktighet, brukes hydrolyse for å bryte ned bløtvevet. Til det brukes fem prosent kaliumhydroksid og 95 prosent vann.

Avdøde legges i den væskefylte tanken, temperaturen økes til 150 grader, og i løpet av noen timer er prosessen ferdig. Knokler og diverse rester (som proteser, pacemakere etc.) tas ut, og behandles som ved en vanlig flammekremasjon. Eventuelle proteser kan gjenbrukes.

Kaliumhydroksid er det samme middelet som brukes når man bleker håret hos en frisør.

Tørkeovnen der knokler og andre rester tørkes etter vannkremasjon.
Som ved en tradisjonell kremasjon, knuses bein og knokler til et fint støv som føres over til en askeurne.

Deretter legges knoklene i en tørkeovn, deretter i en kremulator, der knoklene males til fint støv som deretter tas over i en tradisjonell askeurne. Væsken som blir benyttet, cirka 1.500 liter, tilsettes syre for å gi nøytral PH-verdi. Deretter kan den sterile væsken føres ut i avløp.

Store fordeler miljømessig

Det oppgis flere miljømessige fordeler ved denne metoden. Klimaavtrykket reduseres betraktelig. Det er beregnet at det brukes opptil sju ganger mindre energi enn ved flammekremasjon, og karbonavtrykket reduseres opptil seks ganger.

Resultatet etter vannkremasjon. Et fint støv som til slutt havner i en askeurne og kan settes ned på gravplassen.

Miljøkostnadene anslås å være mye lavere ved vannkremasjon enn ved andre begravelsesformer. Dette i følge en rapport, TNO Report 2014/Nederland (red. anm. nederlandsk forskningsinstitusjon) som har tatt for seg miljøpåvirkningen ved forskjellige begravelsesformer.

Kilde: Resomation – Natural water cremation

Powered by Labrador CMS