FrPs Silje Hjemdal om signalene fra Franzefoss Minerals

Silje Hjemdal sender spørsmål til statsråd Kjersti Toppe.
Silje Hjemdal og Thor M. Bostad. (FrP).

Sender spørsmål til statsråd Kjersti Toppe (Sp)

FrPs Silje Hjemdal spør statsråd Kjersti Toppe (Sp) om signalene fra Franzefoss Minerals.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn 12 mnd. gammel.

Hun vil nå sende fram et skriftlig spørsmål til Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Gravplassloven

Gravplassloven, § 3: Gravplassmyndigheten og kommunens ansvar

Gravplassmyndigheten har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser.


Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter budsjettforslag fra soknet. Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd.


Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i gravplasser og tilhørende varige driftsmidler.

Hjemdal er overrasket over at Franzefoss har signalistert at de fra nyttår vil legge ned forretningsområdet kalking av graver på norske gravplasser. – Her er det ingen «kvikkfix», men vi tar tak i utfordringen, sier hun.

På den måten kan det komme en merknad i budsjettet.

Per i dag er det bare Franzefoss Minerals som utfører denne tjenesten. De har også patentert fremgangsmåten. Det finnes ikke, så vidt vi kjenner til, andre metoder.

Sammen med sin politiske rådgiver, Thor M. Bostad, møtte de forleden Grav24 på Stortinget. Det var helt nytt for dem at Franzefoss Minerals nå ønsker å avslutte dette forretningsområdet. De legger seg selvsagt ikke opp i hva private virksomheter gjør eller ikke gjør.

Likevel ser de for seg en kreativ tilnærming, og nevner blant annet lokale gravplassmyndigheter. – De bør utfordres, mener de to.

Kalket gravplasser over hele Norge

Kalking av graver har vært gjort i Norge fra tidlig 2000-tall.

Per nå finnes det ifølge seniorrådgiver Trygve Jensen i kirkelig fellesråd i Trondheim, ingen gode alternativer til denne prosessen.

Når det gjelder alternativet å påføre masser på toppen, tror både Hjemdal og Bostad at det er en betydelig og kostbar affære. Kanskje enda mer kostbar enn å kalke. Samtidig er ikke problemet løst. Tusenvis av begravde blir ikke omdannet til jord slik de skulle. Og da ligger de fortsatt der.

Orden og verdighet på gravplassen

Dette strider mot gravplassloven. Den lokale gravplassmyndighet har ansvaret for orden og verdighet i samsvar med bestemmelsene i lovverket. Økonomien til forsvarlig drift ligger hos den enkelte kommune.

De to er klare på at det ikke bare er gravplassmyndighetene som må utfordres.

– Vi må også utfordre oss selv. Det å prate om døden, og det som skjer etterpå er ubehagelig for mange. Derfor er det bra at vi utfordres på dette, avslutter Hjemdal.

Powered by Labrador CMS