Varhaug kirke brukes mye til gravferdsseremonier. Nå er temperaturen under gravferder her senket til 19 grader. Kirka som ble bygget i 1904 har tømmervegger uten isolasjon, og bruker derfor ekstra tid på å varmes opp.

Hå kirkelige fellesråd fikk ekstra strømstøtte fra kommuen

Selv om Hå kirkelige fellesråd reduserte strømforbruket, steg strømregninga så mye at de måtte søke kommunen om strømstøtte.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 12 mnd. gammel.

– Så langt har ikke strømprisene hatt andre konsekvenser enn redusert brukstemperatur i kirkene, sier Svein Olav Nesse, kirkeverge i Hå kommune på Jæren.

Kirkene i Hå kommune på Jæren brukes mye til gravferdsseremonier. Men gamle kirker med tømmervegger uten isolasjon, eller med steinvegger fra 1200-tallet, bruker også mye energi til oppvarming. Derfor måtte Hå kirkelige fellesråd søke kommunen om dekning av merutgifter til strøm.

Marker kirkelige fellesråd i Viken fikk ikke strømstøtte fra kommunen.

Ifølge søknaden, datert 08.09.2022, har strømforbruket de siste årene, med unntak for 2021, ligget på mellom 30-35.000 kWh per måned. For 2022 lå forbruket på 26.700 kWh per måned.

Senket temperaturen i kirka

Tiltak for å dempe fellesrådets utgifter har vært å redusere maksvarmen i kirkene fra 20 til 19 grader. Hviletemperaturen er også senket med 1-2 grader. Men selv om antallet forbrukte kWh sank, steg strømregninga likevel med i snitt 20.000 kroner per måned.

Utstyr som el-bil, teletinere, kjølerom på gravplassene, og utelys på gravplassene og på parkeringsplassene, bidrar også til økningen. Men teletinere må brukes ved frost, og utkobling av kjølerom før en begravelse, er utenkelig.

Ifølge søknaden var andre mulige tiltak for å redusere strømforbruket, å stenge Nærbø gamle kirke og flytte alle gravferder over til den nye. Det ville økt transportutgiftene til de etterlatte. Fellesrådet ville også fått økte kostnader til overtid, siden det erfaringsmessig blir en time overtid ved transport av en kiste fra den nye kirka til kirkegården på Nærbø.

Faste dager for gravferder på de andre kirkene, ble også vurdert.

Reduserte varmen i kirkene , selv om forbruket sank steg strømregninga med i snitt 20.000 kroner per måned.

– Den eneste måten å spare strøm på er å redusere brukstemperaturen og slukke lysene på gravplassene, sier Svein Olav Nesse, kirkeverge i Hå kirkelige fellesråd.

Lettet over å få strømstøtte fra kommunen

Hå kirkelige fellesråd søkte om kr 300.000,- i støtte for oktober-desember 2021 og hele 2022, tilsvarende kr 20.000,- per måned. Nå er søknaden ferdigbehandlet.

– Saken ble tatt opp i forbindelse med budsjettjustering etter 2. tertial. Resultatet her er at kommunestyret den 20. oktober innvilget støtten til fellesrådet. Vi er utrolig lettet og glade for den positive behandlingen vi har fått fra Hå kommune, sier Nesse.

Powered by Labrador CMS