Dersom strømprisen blir for høy også i 2023, kan det bli aktuelt å stenge ned aktiviteten i tre kirker, og samle all virksomhet til Ørje kirke i sentrum av kommunen. I så fall må de etterlatte kjøre til de andre gravplassene etter seremonien her.

Marker kirkelige fellesråd fikk avslag på kommunal strømstøtte

Strømbudsjettet for Marker kirkelige fellesråd var brukt opp i august. Da kommunen sa nei til strømstøtte, ble en forsinka sykepengeutbetaling redningen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn 12 mnd. gammel.

Kirkeverge i Marker kirkelige fellesråd, Thor Håkon Ramberg – Vi har per i dag ikke vedtak om å redusere tilbudet vårt, sier Thor Håkon Ramberg.

I søknaden om strømstøtte, datert 10. juni, søkte fellesrådet om ekstramidler for dekning av strømutgifter på kr 100.000,- for 2022. 13. september avslo kommunestyret søknaden med minste mulig flertall. Av kommunestyrets 21 medlemmer, stemte 11 mot å innvilge strømstøtte.

Søknaden ble avslått ut fra en helhetsvurdering med henvisning til at heller ingen andre virksomheter i Marker kommune fikk kompensert for lønns- og prisvekst.

Sykepenger betaler strømregninga

– Vi prøver å ikke redusere tilbudet, og har ikke vedtak om å stenge kirker nå, sier Thor Håkon Ramberg, kirkeverge i Marker kirkelige fellesråd.

En grunn til at fellesrådet holder kirkene åpne som normalt, til tross for avslaget, var uforutsette inntekter.

– Etter vi sendte søknaden, fikk vi en forsinka utbetaling av sykepenger. Det hjelper noe på å dekke inn strømregninga, forklarer Ramberg.

Installerer nye ovner og strømstyringsanlegg

Marker ligger i gamle Østfold, på grensa til Sverige. Temperaturen i kommunens fire kirker er satt til 20 grader ved arrangement, og 10 grader når kirka ikke er i bruk. To kirker, arbeidskirka Ørje i sentrum av kommunen, og Øymark kirke, har fått installert nye ovner og strømstyringsanlegg.

– Vi holder på med å installere nye ovner og strømstyringsanlegg også i Rødenes kirke, sier han.

Hva som skjer med kirkene i 2023, tør ikke kirkevergen spå.

– Vi vet ikke hva som skjer for driftsåret 2023 ennå. Det avhenger av hva driftsrammen fra kommuen blir. Hvis vi får dekket inn det vi trenger til strømregningen da, skal vi klare oss gjennom vinteren. Det er mildt nå, det hjelper også på, sier han.

Mulig tiltak å vinterstenge tre av fire kirker

Hvis fellesrådet ikke bevilges nok midler til å dekke inn blant annet eventuelle skyhøye strømregninger for vinteren 2023, kan løsningen bli å stenge tre av de fire kirkene og kun bruke Ørje kirke i sentrum til begravelser.

– I så fall må det kjøres ut til gravplassene etter seremonien, sier han.

For Rødenes kirke, som ligger lengst borte fra Ørje, er det snakk om en distanse på 16 km.

Ørje kirke kan varmes opp mest effektivt til seremoniene, siden det er ei arbeidskirke med mye annen aktivitet som kor og trosopplæring. Det er også her fellesrådet har sine kontor.

– Selv om tre av fire kirker kan bli stengt for seremonier til vinteren, vil driften av gravplassene gå som normalt, understreker kirkevergen.

Powered by Labrador CMS