Også i år blir det faglige foredrag under Park- og anleggsmessa. Her fra et foredrag holdt i 2019.

Varierte foredrag om drift av grøntanlegg

Park- og anleggsmessa på Lillestrøm tilbyr aktulle foredrag til deltakerne.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn 12 mnd. gammel.

– Programmet for foredragene begynner å dra seg til, sier Bjørn Aakerholt, fagansvarlig hos NAML (Norske anleggsgartnere miljø og landskapsentreprenører).

Aakerholt snekrer sammen programmet til messedeltakerne. Alle foredrag og foredragsholdere er ikke ferdigspikret, men rammene er på plass.

Park- og anleggsmessa 2022

Tid: Arrangeres 24. - 25. november. Sted: Nova Spektrum på Lillestrøm.

Konteiner for batteri

– Det jeg har savnet, er en enkel løsning for å ha med nok strøm ut på oppdrag, sier Aakerholt.

Flere gravplassforvaltninger er organisert med et arbeidslag som kjører fra gravplass til gravplass fra en sentral driftsavdeling. De som bruker elektrisk verktøy, må ha med flere batteri ut på jobb. Det kan gi utfordringer blant annet med å holde styr på hvilke batteri som er brukte og hvilke som er fullada.

– På en tilsvarende messe i Tyskland, ble det vist fram en «bott Tainer». Det er en konteiner, cirka 2 meter bred med en skuff du kan trekke ut, som rommer flere batteri, sier han.

Bjørn Aakerholt fra NAML har ansvaret for det faglige programmet under årets Park- og anleggsmesse på Lillestrøm. – En leverandør som vant innovasjonspris for sin ladeløsning, skal fortelle om dette, sier han. FOTO: Bjørn Aakerholt

«Bott Taineren» vant en innovasjonspris på den tyske park- og anleggsmessa GaLaBau. Den skal på en ryddig måte, holde orden på alle batteri man trenger i løpet av en arbeidsdag. Når et batteri er tømt settes det tilbake inn i konteineren. Etter endt arbeidsdag lades alle batteri samtidig via en ladeledning fra konteiner til støpsel.

– Dermed slipper man også å ha mange batteriladere i verkstedet, sier Aakerholt.

Den norske leverandøren av «bott Tainer» skal fortelle om mulighetene den gir.

Gjenbruk eget overvann

Mens gravplassansatte i Sør-Norge har hatt en tørr vinter, vår og sommer, har kollegene i Midt- og Nord-Norge måttet takle mye vann. Men vann trenger ikke bare være et problem. Hvis vannet samles opp og renses, kan det gjenbrukes. Selv om det ikke får drikkevannskvalitet, kan vannet gjenbrukes i for eksempel toaletter, til vanning på gravplassen og til vask og høytrykkspyling inne på riggplassen til driftsavdelingen.

– Anleggsgartnermester Stein Wikholm skal fortelle om hvordan bedrifter og etater kan håndtere og gjenbruke eget overvann. Leverandører fra messa vil fortelle om de tekniske løsningene for å få dette til, sier Aakerholt.

Flere foredrag om varierte tema

Det jobbes med å få flere foredragsholdere til å prate om el-verktøy. Blant annet vil Aakerholt få med en aktør med elektriske gressklippere. Med et bredere spekter av elektriske gressklippere kan gravplassansatte klippe felt med høyere vekst, som sideareal og blomsterenger.

Jordkvalitet er et stadig tilbakevendende problem på gravplassene.

– Dette vil vi kjøre en debatt på. For eksempel er mange gravplasser lagt inntil landbruksareal, og utvidet bit for bit på det. Hvis en landskapsarkitekt skal beskrive denne jorda, må de bruke veivesenets strenge krav. Men er det nødvendig å kjøre bort eksisterende jord og så hente inn ny og «riktig» jord langt borte fra? Transportproblematikken rundt bærekraftig bruk av jord er noe vi ønsker å ta opp, sier han.

Det blir også foredrag om drift av historiske anlegg, som er aktuelt for gravplasser med mye kulturhistorie.

– En av lærerne fra fagskolen på Vea vil holde et foredrag om drift av historiske anlegg, sier han.

Når siste foredrag og foredragsholder er klar, legges det endelige programmet ut på www.poga.no.

Powered by Labrador CMS