Stangelandsåna. Jenny Antonia Madland.

Stangelandsåna
i SandnesNy elv gjennom
gammel gravlund

Gjenåpning av Stangelandsåna ga Sandnes gravlund et nytt og populært parkdrag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn 12 mnd. gammel.

Jenny Antonia Madland, rådgiver for gravplassene i Sandnes, forteller om Stangelandsåna og det gjenåpna elveløpets betydning for Sandnes gamle og nye gravlund.

To pensjonister rusler innover den nye gangstien. De stanser oppå ei gangbru for å titte ned på vannet under dem. Etter mange år i rør, renner Stangelandsåna på nytt i dagslys. 150 meter opparbeidet elveleie slynger seg gjennom Sandnes gravlund, før siste etappe mot Gandsfjorden ender i en ny kulvert ved gamle Sandnes rådhus.

– Det er blitt veldig fint, sier et annet eldre par med to store smil idet de passerer forbi mot en grav.

Det har de rett i. Det gjenåpna elveløpet skaper et attraktivt parkdrag mellom den gamle og nye delen av Sandnes gravlund. Motivet foreviges med mobilen av flere sandnesgauker som spaserer forbi.

Tre års prosess

– Vi startet planleggingen i slutten av 2019, sier Jenny A. Madland, som er rådgiver for gravplasser i Sandnes kommune.

Anleggsarbeidet startet i oktober 2020. Offisiell åpning var 4. oktober i år.

Opprinnelig rant Stangelandsåna fra myrområdene i Julebygda litt lenger vest, og ned til utløpet innerst i Gandsfjorden i sentrum av byen. Utover 1850-tallet vokste det fram møller, fargerier og snekkerfabrikker langs mølla. Ei barkemølle der Stangelandsåna kommer fram i lyset, er et historisk minne fra den tida. Siden ble elva lagt i rør, inkludert under Sandnes gravlund. Feltet over det gamle vannrøret har vært båndlagt, og kan fortsatt ikke brukes til kistegraver. Det skal nå vurderes om dette feltet kan brukes til urnegraver.

– Publikum er fornøyde med parkdraget langs Stangelandsåna, sier Jenny A. Madland, rådgiver gravplasser i Sandnes kommune.

Stemningsfullt bidrag

Gjenåpningen av Stangelandsåna med parkdraget gjennom gravlunden, er en sentral brikke i oppgradering av området rundt det gamle rådhuset.

– Jeg er veldig fornøyd med anlegget. Stangelandsåna er kanskje det fineste enkeltelementet vi har på gravplassene i Sandnes, sier Madland.

Forbindelsen mellom ny og gammel del av gravlunden er også bedret. Parkvesenets kjøretøy kommer lettere til på nytt og bredere veidekke.

– Lyden av rennende vann gir liv og stemning. Stangelandsåna vil variere med årstidene, med dødt lauv om høsten og is om vinteren. Fuglene har også funnet fram. Jeg har sett de første endene her, sier hun.

Endene var borte denne dagen, men ei linerle jaktet høstens siste insekter over vannet som klukket nedover små kunstige vannfall.

Øverste del av vannløpet er delt i to på langs med et skille i metall. Denne delen fungerer som sandfanger for partiklene som føres nedover fra myrområdene i vest. Siden vannløpet er delt i to, kan den ene delen stenges og renses, mens vannet renner videre i det andre.

Stangelandsåna er temmet og binder sammen Sandnes gamle og nye gravlund på en pen og iøynefallende måte. Todelingen av den øverste delen av vannløpet, fungerer som sandfanger.

Vann må temmes med rett kompetanse

– Sommeren var tørr. Så fikk vi et skybrudd i juli. Da oppdaget vi at store steiner langs vannkanten fungerte som propper. Vannet rant ikke raskt nok forbi. Det førte til utgraving av elvebredden. Disse steinene tok vi bort, sier hun.

Å etablere og vedlikeholde en vannvei krever kompetanse som Madlands avdeling for park, idrett og vei, som har ansvaret for stell av byens gravplasser, ikke har. Derfor er det kommunens avdeling for klima, vann og avløp som har hatt ansvaret for den fysiske gjenåpningen av Stangelandsåna, mens et privat entreprenørselskap utførte prosjektet. Kommunens avdeling for klima, vann og miljø har også ansvaret for å vedlikeholde og rense elva.

Forvaltninger som skal få rennende vann gjennom gravplassen, må på samme vis støtte seg på tilsvarende kompetanse innen vann og avløp i sin kommune.

– Vi i gravplassforvaltningen har ansvaret for møblering og stell av beplantning langs elva, sier Madland.

Siste finpuss av anlegget blir å montere porter i hver ende av gangveien for å bremse syklistene som farer gjennom. Det planlegges også armert gress langs svingene av veien slik at større maskiner ikke sliter på plenen.

Powered by Labrador CMS