– Å skaffe ledige gravplasser er et arbeid som går på siden av oss. Mitt inntrykk er at tilførsel av nye graver har vært tilfredstillende så langt, sier Marita Rognli Simonsen, daglig leder i Tangens begravelsesbyrå i Alta.
– Å skaffe ledige gravplasser er et arbeid som går på siden av oss. Mitt inntrykk er at tilførsel av nye graver har vært tilfredstillende så langt, sier Marita Rognli Simonsen, daglig leder i Tangens begravelsesbyrå i Alta.

Tangen begravelsesbyrå merker ikke plassmangelen på Altas gravplasser

Gravplassforvaltningen i Alta oppretter festeregister for å lette presset på byens to sentrumsgravplasser. Selv om det er få ledige gravplasser igjen, har det ikke gått ut over publikum.

Publisert

– Vi opplever at kirkekontoret har god oversikt. De oppfyller de pårørendes ønsker så godt det lar seg gjøre, sier Marita Rognli Simonsen, daglig leder i Tangens begravelsesbyrå i Alta.

Hun regner ikke med å få direkte befatning med festeregisteret selv. Dette er heller ikke noe pårørende har tatt opp i samtaler med henne. Derimot regner hun med at det nye festeregisteret blir nyttig for forvaltningen, slik at de får god oversikt over nye ledige gravsteder.

– Det er en grunn til at dette er satt på agendaen. Det vil lette arbeidet til de som skal administrere gravstedene, sier Simonsen.

Powered by Labrador CMS