Klepp kirkegård

Kirkeverge i Klepp

Denne artikkelen er mer enn 12 mnd. gammel.

Arbeidsgiver: Klepp kyrkjelege fellesråd
Sted: Bjørkestubben 4,
4352 Kleppe
Stillingstittel: Kirkeverge i Klepp
Arbeidssted:

Søknadsfrist: Søndag 5. mars 2023

Klepp kommune ligger på Jæren, ca 25 km sør for Stavanger. Kommunen har ca. 20 000 innbyggere. I tillegg betjener fellesrådet innbyggere i Time kommune som hører til Frøyland og Orstad menighet.

Klepp kyrkjelege fellesråd søker etter riktig person til en spennende og innholdsrik lederstilling, i et fellesråd i vekst.

Kontaktinformasjon

Inger Kari Søyland
Kirkeverge
Telefon: 40 40 60 14

Ivar Slettebø,
Leder av Klepp kyrkjelege fellesråd Telefon: 47 86 70 08

Søk på stillingen her.

Fellesrådet består av fire aktive, men ulike menigheter: Bore, Klepp, Orre og Frøyland/Orstad. Hver menighet har sin daglige leder og egen stab med ansatte i tillegg til et stort korps av frivillige. Det drives et mangfoldig og rikt menighetsarbeid. Les om oss på klepp.kyrkja.no

Kirkevergen er daglig leder av Klepp kyrkjelege fellesråd. Fellesrådet har ansvar for 30 ansatte, 5 kirkebygg (derav en middelalderkirke) og 3 gravplasser. I tillegg skal det bygges ny kirke for Klepp sokn, planlagt ferdig i 2026 og det jobbes for opparbeidelse av ny gravplass på Orstad. Alle større byggeprosjekt skjer i nært samarbeid med kommunen. Kirkevergen har kontor i Kleppekrossen, sammen med to av menighetene. Adresse: Kleppevarden 2

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig leder for fellesrådets virksomhet
 • Budsjettering og økonomistyring
 • Personalforvaltning
 • Gravferdsforvaltning
 • Ansvar for drift og vedlikehold av kirkebygg og gravplasser
 • Saksbehandler og sekretær for fellesrådet
 • Opprettholde et godt samarbeid med prost, kommune og andre samarbeidsparter

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse på høyskole-/universitetsnivå gjerne med administrasjon, økonomi og ledelse i fagkretsen
 • Ledererfaring og annen realkompetanse kan eventuelt kompensere for manglende formell utdannelse
 • Gode lederegenskaper og kompetanse innen administrasjon og økonomi
 • Kjennskap til Den norske kirkes arbeid og organisering
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å se og utvikle medarbeidere
 • Engasjert, ryddig, fleksibel, strukturert og helhetstenkende
 • Selvstendig og trygg på egen rolle i møte med ulike utfordringer
 • Erfaring fra kirkelig arbeid er en fordel
 • Kunne håndtere og trivest i et hektisk miljø
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet til stillingen

Vi tilbyr:

 • Spennende stilling og godt arbeidsmiljø
 • Lederfellesskap med assisterende kirkeverge og 4 daglige ledere
 • Godt samarbeid i prostiet, med kommunen og andre kirkeverger i Bispedømme
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Annet

 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Søker må kunne disponere bil
 • Det må påregnes noe møtevirksomhet på ettermiddags-/kveldstid
 • Den som blir tilbudt stillingen må legge frem godkjent politiattest før tiltredelse

Tiltredelse: 1. august 2023

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Klepp kyrkjelege fellesråd
Referansenr.: 4617105181
Stillingsprosent: 100% Fast
Søknadsfrist: 5. mars 2023

Søk på stillingen her.

Powered by Labrador CMS