Jølstad begravelsesbyrå – Strømkrise

Jølstad begravelsesbyrå har begynt å bytte ut fossildrevne biler med grønnere alternativ, slik som denne Teslaen som brukes som begravelsesbil. Elbiler har imidlertid liten betydning for Jølstads strømregning. Oppvarming av kontorlokaler trekker mest strøm.

Jan Willy Løken er bekymret for kalde seremonier

Økt strømregning har få konsekvenser for kontorene til Jølstad begravelsesbyrå. Jan Willy Løken, administrerende direktør i Jølstad, er mer bekymret for konsekvensene utenfor egne lokaler.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 12 mnd. gammel.

Jan Willy Løken, administrerende direktør i Jølstad begravelsesbyrå, har forståelse for at høye strømpriser gir utfordringer. Men han synes det er leit hvis deltakere under en begravelse blir mer opptatt av temperaturen enn av seremonien.

Da september måned var forbi, hadde strømregningen til byråene som Jølstad begravelsesbyrå eier selv, økt med nær 1 million kroner. Det er 60 prosent mer enn for tilsvarende periode i fjor.

– 1 million er ikke småpenger, selv om vi forventer å få en omsetning på 300 millioner kroner for 2022, sier Løken.

Ingen dramatikk for driften av begravelsesbyrået

55 kontor er tilknyttet Jølstad. 40 av dem eies av Jølstad. De resterende 15 er uavhengige byrå som har knyttet seg til Jølstad. Seks Jølstad-lokasjoner har egne kjølerom. I tillegg har Jølstad anskaffet én elektrisk begravelsesbil og et par elektriske varebiler. Det betyr at de aller fleste kjøretøy fortsatt går på bensin eller diesel. Få kjølerom og få elbiler, betyr at oppvarming av lokaler står for brorparten av Jølstads strømutgifter.

– De økte strømutgiftene har ikke hatt konsekvenser hverken for de ansatte eller for planlagte investeringer, sier Løken.

Strømregninga har så langt heller ikke ført til prisøkninger på Jølstads tjenester, men de kraftig økte strømregningene blir del av regnestykket når prisene for 2023 skal bestemmes.

– Når vi skal fastsette prisene for 2023 ser vi på konsumprisindeks og forventet prisvekst i 2023. Kostnadsøkninger i 2022 som vi ikke har kompensert for, må også tas med i vurderingen, sier Løken.

Kalde kirker og seremonirom

Selv om oppvarming står for den største delen av strømregninga, har det så langt ikke vært aktuelt å senke innetemperaturen på kontorene. Det er både av hensyn til kundene, slik at de føler seg ivaretatt når de kommer på besøk, samtidig som strømprisen ikke har ført til dramatiske konsekvenser for driften til Jølstad.

Årets varme sommer er over. Temperaturene synker og Østlandet har fått sine første netter med frost. For å redusere strømregninger har kirkelige fellesråd landet rundt vedtatt å senke temperaturen i kirkebyggene. Et eksempel er Oslo kirkelige fellesråds vedtak om at fra 22. september senkes temperaturen i kirkene til 15 grader.

Vi må synge oss varme med boblejakker, skjerf og ull i kirken.

Løken kjenner ikke til seremonier som har vært for kalde ennå. Likefullt mener han det er uheldig, særlig for de etterlatte, men også for de ansatte i byrå og kirker, at temperaturen senkes i kirker og andre seremonirom.

– Vi strekker oss langt for at de etterlatte skal kjenne seg ivaretatt. Da er det leit at de fremmøtte blir frosne, og står i fare for å bli mer opptatte av hvor kaldt det er, og mulige helsemessige konsekvenser av det, enn av seremonien de deltar i, sier han.

I forkant av en begravelse, informeres de pårørende derfor om at de bør kle seg godt.

For bygg Jølstad eier selv, som hovedkontoret på Grefsen i Oslo, er det aktuelt å etterisolere for å redusere strømforbruket. Det kan også bli aktuelt å produsere egen energi, for eksempel med solceller eller varmepumper.
For bygg Jølstad eier selv, som hovedkontoret på Grefsen i Oslo, er det aktuelt å etterisolere for å redusere strømforbruket. Det kan også bli aktuelt å produsere egen energi, for eksempel med solceller eller varmepumper.

Enkle tiltak hos Jølstad begravelsesbyrå

Inne på Jølstads egne kontor, oppfordres det til større bevissthet rundt belysning. De ansatte oppfordres også til å lukke dører for å redusere varmetap.

Av mulige investeringer for å redusere strømforbruket, er det mest aktuelt med enkle tiltak som å skifte ut eldre belysning med mer strømeffektive alternativ.

Etterisolering av kontor er dyrt, og lite aktuelt der Jølstad kun leier lokalene.

– Vi må kartlegge hva som gir effekt. Det vet vi ikke godt nok i dag, sier Løken.

Det kan bli aktuelt å produsere egen energi på de byggene Jølstad eier selv, inkludert på hovedkontoret på Grefsen i Oslo. Varmepumper og solceller på taket, kan bli aktuelt på sikt.

Powered by Labrador CMS