Det går mot vinter. Blir temperaturen lav, mens strømprisen blir høy, kan det bli en dyr vinter. Skedsmo middelalderkirke brukes blant annet til et stort antall gravferdsseremonier. Flere tiltak er gjort for å redusere strømforbruket her, som blant annet etterisolering av kirka, nye og mer effektive varmeovner, og varmestyring.

Liten strømkrise i Lillestrøm: Reduserte strømforbruket kraftig

I ei tid med galopperende strømpriser, har Lillestrøm kirkelige fellesråd redusert strømforbruket kraftig. Smarte løsninger reduserte strømregninga ytterligere.

Denne artikkelen er mer enn 12 mnd. gammel.

Ifølge Harald Ringstad har Lillestrøm kirkelige fellesråd redusert strømutgiftene kraftig ved hjelp av gunstig strømavtale. – Vi fikk 1,95 kroner i rabatt per kWh i august, sier avdelingslederen for bygg og anlegg i fellesrådet.

I sommer fikk Sør-Norge de høyeste strømprisene noensinne. Sjokkprisene rystet mang en budsjettansvarlig.

Men sparer man strøm, sparer man også på strømbudsjettet. Og strømsparing har Lillestrøm kirkelige fellesråd drevet med i flere år. De har etterisolert bygg, satt inn nye og mer effektive varmeovner, installert nytt varmestyringssystem, endret bruken av rom og bygg, og endret vaner. Slik har fellesrådet for eksempel mer enn halvert det årlige strømforbruket fra 250 000 kWh og ned til 100 000 kWh for Skedsmo kirke.

– Selv om strømprisene har gått opp, har det ikke gått utover driften på gravplassene. For drivstoff er fortsatt dyrere enn strøm, sier driftsleder Tore Ivar Rahm sittende på en elektrisk sitteklipper. Bak ham er gravplassarbeider Unni Sponberg i den elektriske hjullasteren.

Konsekvensen for gravplassene

Gravplassene i Lillestrøm bruker nå så godt som bare elektrisk drevne verktøy og kjøretøy. Selv om strømprisene gikk opp, ga ikke det spesielt store konsekvenser for driften.

Les om: Grønt skifte på gravplassene.

– Etter at vi byttet ut drivstoff med strøm, har vi faktisk redusert utgiftene våre. For selv om strømmen er dyr, er den fortsatt billigere enn drivstoffet, sier Tore Ivar Rahm, driftsleder for Stalsberghagen gravlund og krematorium og Skedsmo kirkegård.

Men elektrisk utstyr er dyrere å bruke nå enn før. Økte driftskostnader, også utenom strømpriser, gjør at det må prioriteres hardere mellom oppgavene som kan utføres på gravplassene.

Noe Rahm og hans kolleger merker som nytt i arbeidshverdagen, er den økte bevisstheten rundt strømsparing. Siden 2020 har de innarbeidet enkle strømsparende grep som å slå av lys i rom de ikke bruker og lukke dører slik at de unngår varmetap.

– Så lenge man ikke bruker hurtiglading, unngår vi også effekttopper, legger Rahm til.

Smart kjøp av strøm

En årsak til at strømmen fortsatt er rimeligere enn drivstoff, er en ordning med smart innkjøp av strøm.

– Vårt strømselskap har kjøpt finansielle instrumenter på et tidlig tidspunkt for å sikre seg, og dermed oss, mot store strømprisvariasjoner, sier Harald Ringstad, avdelingsleder for bygg og anlegg i Lillestrøm kirkelige fellesråd.

Denne innkjøpsordningen førte blant annet til at fellesrådet i august fikk en rabatt på hele 194,91 øre per kWh. I stedet for å måtte betale 351,52 øre for strømmen i august, slapp de derfor unna med «kun» 156,61 øre.

Harald Ringstad (t.v.) og Tore Rahm jobber i et fellesråd som har redusert det årlige strømforbruket med 150 000 kWh for Skedsmo kirke.

Doblet regning

Til tross for strømsparing og gode avtaler, sprenger strømregninga budsjettet også for Lillestrøm kirkelige fellesråd. Mens strømregninga var på kr 1 000 000,- i 2020, ble den nesten doblet til kr 1 900 000,- i 2021. Uten avtalen om strøminnkjøp, anslår Ringstad at strømregninga for 2022 ville endt på rundt 4 400 000,-. På grunn av rabattene de får, er kalkylen at strømregninga for 2022 ender på kr 2 800 000,-.

Men: Selv med god strømavtale blir årets strømregning like høy som strømregningene for 2020 og 2021 til sammen.

– Dette resulterer i at vi kommer til å måtte be kommunen om å dekke de økte strømkostnadene for å få budsjettet i balanse, sier Ringstad.

Skal overvåke strømforbruket

Det er altså gode incentiv for ytterligere strømsparende tiltak.

Utenom å etterisolere enda flere bygg, bytte ut enda flere lyspærer med led-belysning og montere enda flere varmepumper, tas det nå i oktober i bruk et nytt energiovervåkningssystem (EOS).

– Via elhub.no får vårt EOS Kiona Energinett kontakt med våre AMS-strømmålere. Det trengs ingen installasjon. Kostnaden for systemet er 0,65 prosent av årets energikostnader. Vi regner med å spare 3-5 prosent med dette systemet, sier Ringstad.

Produsere egen energi

En annen måte å redusere strømregninga på er å produsere strømmen selv. Det er prosjektert solceller til to av fellesrådets bygg. Dette planlegges også til et tredje bygg.

Ringstad håper at innen et år eller to, vil Fet kirke varmes opp med varme fra berggrunnen.

Stalsberghagen krematorium skal også bli en stor fremtidig varmekilde.

– Forprosjektet viser en mulighet for 120 000 kWh varmegjennvinning. Dette skal være på plass innen 31.12.2024, sier Ringstad.

Powered by Labrador CMS