Kyrkjeverje i Vang i Valdres

Denne artikkelen er mer enn 12 mnd. gammel.

Vang kommune med sine 1600 innbyggarar ligg midt mellom Oslo og Bergen. Vang kyrkjelege fellesråd har si verksemd i 4 sokn, med 6 kyrkjer og 4 gravplassar.

Kontaktinformasjon

Guro Hovda

Stillingstittel:
Kyrkjeverje

Telefon: 41 26 51 78

Rita Helen Dalemark
rita.helen.dalemark@vang.kommune.no

Søknadsfrist: Fredag 24. mars 2023

Søk på stillingen her

Arbeidsoppgåver:

  • Kyrkjeverja har overordna ansvar for drift og vedlikehald av kyrkjer og gravplassar.
  • Kyrkjeverja skal sørge for at verksemda vert dreven ihht lov og avtaleverk, dvs HMS, økonomi og leiaransvar.
  • Kyrkjeverja er i tillegg saksbehandlar og sekretær for fellesråd, fire sokneråd og administrasjonsutval. Vang kommune bruker nynorsk.

Kvalifikasjonar:

  • Me treng ein person med leiar og økonomierfaring, som har digital kompetanse og som viser vilje til vidareutdanning der evt. kompetanse manglar.
  • Du må være medlem av DNK.
  • Me ønsker oss at kyrkjeverja bidreg til utvikling av kyrkja inn i ei ny tid og samstundes viser forståelse og engasjement for kulturarven.
  • Personleg egnethet og relevant Utdanning vil bli vektlagt.

Kyrkjeverja har personalansvar for 13 store og små stillingar, og har god relasjon til Vang kommune. Dette samarbeidet er nedfelt i ei tenesteytingsavtale. Kyrkjeverja svarar til Fellesrådet og samarbeider med sokneprest, prost og andre kyrkjeverjer i Valdres.

Arbeidsgivar: Kyrkjeleg fellesråd i Vang
Adresse: Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres
Referansenr.: 4629636560
Stillingsprosent: 100% Fast

Hjemmeside: http://www.kirken.no

Har du spørsmål, kontakt noverande kyrkjerverje: Guro Hovda
Telefon: 41 26 51 78

Søknadsfrist: Fredag 24. mars 2023

Søk på stillingen her

Powered by Labrador CMS