Oslo kommune ønsker å overta det formelle ansvaret for byens gravplasser, som her på Grefsen kirkegård.

Avdelingsleder i Avdeling gravplasser

Denne artikkelen er mer enn 12 mnd. gammel.

Vil du bidra til drift og utvikling av gravplasser i Oslo? Evner du å jobbe både på et operativt og strategisk nivå?

Kontaktinformasjon

Magne Mikal Hustavenes

Etatsdirektør

Telefon: 92 28 51 71
E-post: Magne Mikal Hustavenes

Søknadsfrist: Søndag 19. mars

Søk på stillingen her

Vi leter etter en proaktiv og effektiv avdelingsleder til Avdeling gravplasser. Avdelingens oppgaver er å drifte, utvikle og forvalte gravplassarealer med tilhørende driftsbygninger og maskinpark, samt legge til rette for gjennomføring av gravlegging av kister og urner.

Vi ser etter deg som har relevant utdanning og erfaring, samt interesse for gravplassdrift kombinert med solid ledererfaring, gjerne fra forvaltning og drift av utomhusanlegg.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede avdelingen i henhold til etatens strategi og målsetninger, noe som innebærer overordnet administrativt ansvar for avdelingen
 • Overordnet budsjett- og økonomiansvar for avdelingen
 • Overordnet HMS- og personalansvar innen avdelingens virkeområde
 • Ansvar for faglig utvikling i egen avdeling
 • Personalansvar for direkte underlagte stillinger
 • Utvikle planer og rutiner for avdelingens drift og skjøtsel
 • Sikre ajourhold i fagsystemet knyttet til graver og gravkart
 • Delta i etatens strategiske arbeid og bidra til virksomhetsstyring, i samhandling med etatsdirektøren og øvrig etatsledelse
 • Andre aktuelle oppgaver innenfor etatens ansvarsområder kan pålegges ved behov

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen relevant fagområde. Lang og relevant erfaring og kompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Relevant erfaring fra administrasjon, forvaltning og drift av utomhusanlegg
 • Solid ledererfaring
 • Ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning
 • Gode IKT-brukerferdigheter
 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Trygg i lederrollen og evner å motivere, skape felleskap og engasjement
 • Løsningsorientert og er opptatt av å skape resultater
 • Evne til å jobbe både strategisk og operativt
 • Dialogorientert med evne til å bygge relasjoner internt og eksternt
 • Svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr:

 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Muligheter for faglig utvikling
 • Fleksitidsordning
 • Moderne kontorlokaler på Hasle med kantineordning
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
 • Stillingen lønnes etter tariff i Oslo kommune og i henhold til Gravplassetatens lønnspolitikk
 • Dekning av treningsavgift inntil kr. 6.000 per år

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: Søndag 19. mars 2023.

Stillingen er en del av etatens ledergruppe og rapporterer direkte til etatsdirektør.

Gravplassetaten skal ivareta Oslos behov for å håndtere våre døde på en verdig måte og skape attraktive, grønne gravplasser for oss levende. Etaten har mange spennende og utfordrende oppgaver. Vi skal både ivareta eksisterende og utvikle nye gravplasser, tilrettelegge for variert bruk samt legge grunnlaget for nye gravferdsformer.

Gravplassetaten har 122 fast ansatte, men i sommersesongen er 200 medarbeidere i full aktivitet ute på gravplassene. Etaten er preget av mangfold, og vi ønsker å gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få beskjed om.

Powered by Labrador CMS