Dødstallene i Norge varierer fra måned til måned og fra år til år.

Dødstallene varierer fra år til år

Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser ingen dramatisk økning i antallet dødsfall i Trondheim. Dødstall vil variere fra måned til måned og fra år til år. Det som er interessant er de lange linjene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn 12 mnd. gammel.

Oppslag i media kan danne inntrykk av at det er urovekkende høye dødstall i Trondheim.

Det var Adresseavisen som først omtalte saken. (Bak betalingsmur)
Kraftig økning i antallet døde: – Pårørende må belage seg på å vente lenger

Dagbladet betegnet dette som krise

Vi har hentet ut tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som viser utviklingen i Trondheim gjennom en tiårs-periode.

Døde i Trondheim fra 2010 – oktober 2022 (Statistikk hentet fra Statistisk Sentralbyrå)

2010201120122013201420152016201720182019202020212022
Alle aldreJanuar103126123101108108109148118110110140118
Februar12511311012487112121115851029680116
Mars115951131031211111049111312210390137
April1131069612490978510710410110999124
Mai10111410010810310510211410798909793
Juni94959679101998294104969584106
Juli102115919398869699871008011797
August87126103981089788110110105111100128
September1049990105931011029698989389113
Oktober90928110889899210910711287100118
November10810099799794104109106102881140
Desember12211313396991121341321041081061370
1264129412351218119412111219132412431254116812471150

Statistikken viser variasjoner i Trondheim fra 1.194 døde i 2014 til 1.324 døde i 2017. SSB har i sitt hovedalternativ anslått årets fremskrevne dødstall til 1.403.

Isolert sett: Økning i Trondheim

Isolert sett er det en økning i Trondheim. Samtidig må det tas med i regnestykket at Trondheim over tid har fått stadig flere innbyggere.

– Vi har litt flere dødsfall enn vi trodde for ett år siden, årsakene er sammensatt, sier demograf, Anders Sønstebø i Statistisk Sentralbyrå (SSB). Han trekker fram sesongrelaterte sykdommer og uforutsette hendelser som kan påvirke dødstallene, men som ikke har nevneverdig betydning sett i et lengre tidsperspektiv.

Anders Sønstebø, Statistisk Sentralbyrå

Flere årsaker til økning av antall dødsfall per år i Norge

Flere momenter påvirker antall dødsfall i Norge. Den kanskje aller viktigste er alder. Alderskullene har variert i størrelse. Vi må cirka 80 år tilbake i tid for å finne årsaken til at antallet dødsfall vil stige i årene framover.

Fordi: På midten av 1930-tallet var det spesielt få fødsler i Norge. Få fødsler den gang, betyr at vi er i en periode med få dødsfall nå. Dette endrer seg når de store etterkrigskullene passerer 80 år. Da vil antallet dødsfall stige fordi høye årskull nærmer seg slutten av sin levetid.

Store sesongvariasjoner

Smittsomme sykdommer som kommer uregelmessig (eksempelvis korona, influensa) kan gi til dels store variasjoner fra måned til måned. En hard influensa kan ha stor betydning for utsatte grupper.

Alder og sykdom henger ofte sammen. I tillegg kommer sesongvariasjoner og uforutsette hendelser, eksempelvis trafikkulykker, terror, og drukninger. Men, dette påvirker ikke dødstallene nevneverdig sett over tid.

Gjennomsnittlig alder ved død

  • Ifølge SSB skiller forventa levealder seg klart fra gjennomsnittlig alder ved død.
  • I 2021 ble kvinnene som døde i gjennomsnitt 82,3 år, mens mennene ble 77,0 år.
  • Dette er betydelig lavere enn forventa levealder ved fødsel på henholdsvis 84,7 og 81,6 år.

Stigende trend i årene som kommer

I 2011 var det 1.294 dødsfall i Trondheim. Til og med oktober i år, har det vært 1.150. Det endelige antallet dødsfall kan godt ende på rundt 1.400 året sett under ett. Det er flere enn før. Samtidig har Trondheim per 1. januar i år 28.218 flere innbyggere enn per 1. januar 2012. Da er det ikke rart at antallet døde også øker.

SSB har utarbeidet flere fremskrivinger av kommende befolkningsutvikling i alle landets kommuner. Legger man hovedalternativet til grunn, ble det beregnet at Trondheim i 2022 ville ha 1.403 dødsfall. Altså ganske nært det som antakelig blir dødstallene for 2022.

Powered by Labrador CMS